Cabinet medical veterinar

Înființarea propriului cabinet medical veterinar este visul oricărui student al facultății de medicină veterinară, iar această dorință se poate materializa și cu ajutorul fondurilor europene sau naționale.

În prezent, cererea pentru servicii medicale veterinare de calitate este mai mare decât oferta, situație la care s-a ajuns din cauza prețului ridicat al echipamentelor medicale și al dotărilor specifice unui cabinet medical veterinar. Prin intermediul unui proiect finanțat cu fonduri nerambursabile se pot face astfel de achiziții, iar în unele cazuri decontarea poate să ajungă până la 100%, ceea ce ar ușura foarte mult debutul unei astfel de afaceri. Proprietarii de animale sunt din ce în ce mai exigenți cu privire la calitatea serviciilor veterinare, iar acestă exigență poate fi satisfăcută atât printr-o pregătire continuă a medicilor veterinari, cât și prin menținerea dotării cabinetului cu echipamente și aparatură modernă.

Având în vedere complexitatea acestui domeniu de activitate, cei mai mulți medici veterinari își încep cariera prin stagii de practică în cadrul altor cabinete medicale veterinare, sub supravegherea unor medici cu experiență. De altfel, aceasta este și calea recomandată pe care viitorii antreprenori trebuie să o urmeze, indiferent de domeniul în care își propun să dezvolte afaceri noi, deoarece noțiunile dobândite în timpul anilor de studiu trebuie să fie puse în practică sub supravegherea unui specialist. Mai mult de atât, prin efectuarea unui stagiu de practică, tinerii medici veterinari pot lua contact nu doar cu actul medical, ci și cu administrarea unei afaceri.

După ce experiența practică este însușită, medicul veterinar trebuie să se ocupe de aspectele administrative ale afacerii, cum ar fi găsirea unui spațiu adecvat pentru această activitate sau obținerea ofertelor pentru mobilier și echipamente medicale specifice, însă nici aspectele birocratice nu pot fi neglijate, activitatea necesitând autorizare, iar domeniul este unul strict reglementat.

Etapele înființării cabinetului

Prin parcurgerea acestui articol veți putea afla care sunt etapele pe care un medic veterinar trebuie să le parcurgă pentru a obține finanțare nerambursabilă pentru înființarea unui cabinet medical veterinar.

 • aspectele juridice care reglementează funcționarea unui cabinet medical veterinar;
 • stabilirea investiției necesare;
 • înființarea unei societăți comerciale;
 • identificarea programului de finanțare optim pentru un cabinet medical veterinar;
 • pregătirea proiectului în vederea obținerii finanțării nerambursabile;
 • depunerea dosarului pentru solicitarea sprijinului financiar.

Aspecte juridice

Conform Hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari din România nr.3/2009 privind condițiile minime pentru dotarea și funcționarea cabinetelor medicale veterinare, un cabinet medical veterinar poate desfășura activități medicale veterinare doar dacă este înregistrat în Registrul Unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică.

Fiind o activitate medicală, înființarea și funcționarea unui cabinet medical veterinar este supusă unor reglementări legislative stricte, cu scopul de a garanta proprietarilor de animale siguranța actului medical și tratarea animalelor în cele mai bune condiții de igienă.

Pentru acest lucru, medicul veterinar va trebui să țină cont de următoarele aspecte:

 • funcționarea cabinetului medical veterinar este autorizată de către Colegiul Medicilor Veterinari din România (C.M.V.R.);
 • spațiul în care va funcționa viitorul cabinet medical veterinar trebuie să dispună de suficiente încăperi pentru a garanta îndeplinirea condițiilor minime legale cerute;
 • dotările cabinetului medical veterinar trebuie să fie în număr suficient și adecvate serviciilor medicale oferite;
 • trebuie să dispună de toate avizele, autorizațiile și documentele necesare autorizării cabinetului medical veterinar.

Pentru a putea autoriza funcționarea unui cabinet medical veterinar, antreprenorul trebui să solicite de la C.M.V.R. autorizarea activității, iar în acest sens va completa și depune un raport de autoevaluare pentru cabinet medical veterinar, clinică medicală veterinară sau spital veterinar, după caz. Acest raport vizează următoarele aspecte:

 • asigurarea unui spațiu adecvat ca suprafață și compartimentarea tuturor activităților medicale propuse spre desfășurare;
 • existența dotărilor și echipamentelor medicale, atât ca număr, cât și ca diversitate a serviciilor medicale veterinare asigurate;
 • lista activităților medicale veterinare asigurate în cadrul cabinetului.

Mai mult de atât, tot prin intermediul acestui raport de autoevaluare, medicul veterinar prezintă documentele privind funcționarea optimă a activității și asigurarea cu personal de specialitate:

 • atestatul de liberă practică pentru toți medicii veterinari care își desfășoară activitatea în cadrul acestui cabinet medical veterinar;
 • registrul de consultații și tratamente în format electronic sau pe suport de hârtie;
 • documente aferente activităților sanitar-veterinare concesionate (pentru cei care dețin astfel de contracte);
 • note de intrare-recepție pentru produsele medicinale veterinare.

Investiția

Unul dintre cele mai importante aspecte ale înființării unui cabinet medical veterinar, cu fonduri proprii sau cu fonduri europene sau naționale nerambursabile, este cel referitor la stabilirea cu precizie a investiției necesare.

Asigurarea unui spațiu adecvat este verificată de către C.M.V.R. la data solicitării autorizației de funcționare, iar pentru acest lucru antreprenorul trebuie să asigure un loc de implementare a proiectului corespunzător ca suprafață și compartimentare activităților medicale veterinare propuse. Din punct de vedere al obținerii unei finanțări nerambursabile nu are importanță  dacă spațiul în care va funcționa acest cabinet medical veterinar este în proprietate, chirie, concesiune etc.

După ce aspectele privind spațiul au fost stabilite, investiția trebuie să cuprindă dotările minime necesare pe care un cabinet medical veterinar le va avea:

 • cel puțin un frigider cu compartiment  de congelare separat;
 • cel puțin o geantă izotermă dotată cu termometru pentru transportul vaccinurilor;
 • cel puțin o geantă izotermă dotată cu termometru pentru transportul de probe biologice;
 • termometru;
 • stetoscop;
 • sterilizator umed sau uscat;
 • seringi tuberculinare;
 • bisturiu;
 • foarfecă curbă și foarfecă dreaptă;
 • mobilier pentru medicamente;
 • dulap cu cheie pentru produse anestezice;
 • recipienți adecvați pentru pentru probe biologice;
 • microscop.

Dotările minime solicitate sunt stabilite în funcție de activitățile veterinare efectuate și de speciile de animale tratate, și vor fi menționate în raportul de autoevaluare, conform Hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari din România nr.3/2009.

Dincolo de lista echipamentelor și dotărilor specifice, un cabinet medical veterinar necesită și investiții pentru:

 • echipamente IT și programe software;
 • realizarea unui site de prezentare, eventual cu opțiuni de programare pentru consultații, și buget pentru promovarea acestuia
 • mașină de transport (ambulanță veterinară).

Înființarea societății comerciale

Pentru a putea solicita un sprijin financiar nerambursabil pentru înființarea unui cabinet medical veterinar, antreprenorul trebuie să ia în calcul înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată (S.R.L.), aceasta fiind forma juridică ce îi asigură eligibilitatea solicitantului în cadrul celor mai multe programe de finanțare. De asemenea, medicul veterinar trebuie să includă codul C.A.E.N. 7500 – Activități veterinare în cadrul actului constitutiv sau a statutului societății. Trebuie menționat faptul că acest cod C.A.E.N. trebuie să fie doar înregistrat la momentul înființării societății comerciale, urmând ca autorizarea să se facă doar după achiziția echipamentelor veterinare, înainte de demararea efectivă a activității de cabinet medical veterinar.

Alegerea programului de finanțare

An de an sunt lansate mai multe programe de finanțare a planurilor de afaceri din domenii de activitate foarte diverse. Unele programe de finanțare sprijină activitățile de producție, altele oferă șanse mai mari serviciilor. Totodată, nu doar activitatea desfășurată determină care este programul de finanțare optim, trebuie ținut cont și de următoarele criterii:

 • locul de implementare al proiectului (mediul rural, urban mic sau urban);
 • valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil acordat;
 • valoarea contribuției proprii pe care antreprenorul trebuie să o asigure pentru cofinanțarea proiectului;
 • vechimea firmei solicitante (firmă nouă sau cu istoric).

Acestea sunt doar principalele criterii care stabilesc eligibilitatea unei investiții în cadrul multiplelor programe de finanțare care se lansează în decursul unui an.

Iată câteva exemple de programe de finanțare:

 • Programul Național de Dezvoltare Rurală – submăsura 6.2 destinată înființării activităților non-agricole în spațiul rural;
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală – submăsura 6.4 destinată dezvoltării activităților non-agricole în spațiul rural;
 • Programul Start Up Nation;
 • Programul Femeia Antreprenor;
 • Programul Comerț – Servicii.

Pregătirea documentației

Fiecare program de finanțare are cerințe diferite privind documentația necesară, însă elementele comune sunt următoarele:

 • plan de afaceri;
 • cerere de finanțare;
 • documente suport ce sunt enumerate în ghidul solicitantului.

Planul de afaceri reprezintă documentul a cărui pregătire solicită cunoștințe economice și o bună cunoaștere a afacerii ce trebuie prezentată. În cadrul acestui document se vor prezenta veniturile și cheltuielile pe care se preconizează că le va genera desfășurarea activității medicale veterinare.

Documentele suport este foarte important a fi obținute din surse oficiale. În mediul online se vehiculează tot felul de modele (completate sau nu) ale documentelor necesare. Este recomandat ca întreaga documentație să fie obținută de pe site-ul oficial al finanțatorului.

Cererea de finanțare este un rezumat al planului de afaceri, care conține datele de identificare ale societății care aplică pentru finanțare, ale reprezentantului legal al societății și date elocvente ale investiției. În majoritatea cazurilor modelul cererii de finanțare este prezentat de finanțator, fiecare având aspecte personalizate.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului (cerere de finanțare, plan de afaceri, anexe, documente suport…) se face în format electronic prin intermediul aplicației existente pe site-ul fiecărui finanțator.

Dacă vă doriți un astfel de proiect și considerați că aveți nevoie de ajutor pentru a-l pune în practică, vă stăm la dispoziție pentru sfaturi și consultanță specializată.