Competențe Digitale

Cod apel: PNRR/2023/C7/MCID/I19

Stadiu apel: Deschis (se depun cererile de finanțare)

Intervenția are drept obiectiv să sprijine IMM-urile din România să își recalifice forța de muncă în domenii tehnice cheie (programare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive manufacturing). Prin această intervenție se vizează atât creșterea competitivității forței de muncă, cât și a firmelor.

Prin această linie de finanțare I.M.M.-urile din toate domeniile vor beneficia de cursuri plătite integral pentru perfecționarea sau recalificarea angajaților lor, în limita a 17.000 de euro. Fiecare angajat cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) poate beneficia de mai multe cursuri în cadrul programului. Cursurile vor fi din următoarele domenii:

– Internet of things

– Cloud technologies

– Big data

– Învățarea automată

– Inteligența artificială

– Automatizarea proceselor robotice

– Blockchain

– Cyber-Physical Systems

– Additive manufacturing

Pentru a fi eligibile firmele nu trebuie să aibă datorii la stat și să nu fie în dificultate.