Creștere Durabilă IMM S-Muntenia

Cod apel: PR SM/ID/1/1/1.3/B

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Apelul este unul de tip competitiv, se adresează microîntreprinderilor și IMM-urilor din județele Argeș, Călărași, Giurgiu, Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Teleorman, aflate atât în mediu urban, cât și în cel rural, care au obținut venituri aferente clasei CAEN, pentru care solicită finanțare, în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • Minimum 300.000 de euro
 • Maximum 500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;
 • De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro

Contribuția proprie:

 • 0% pentru ajutorul de minimis (maximum 200.000 de euro);
 • 30% pentru ajutorul de stat regional.

Activități eligibile în cadrul proiectului:

Pentru ajutorul de minimis:

 • proiectare şi asistenţă tehnică;
 • activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri;  în  domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect);la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii;
 • activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;
 • activități de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;
 • investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • activități de audit financiar

Pentru ajutorul de stat regional:

 • lucrări de construire, extindere, spatii de producție/prestare de servicii.
 • echipamente, dotări etc.
 • servicii
 • investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Solicitanți eligibili:

Pentru a fi eligibil un solicitant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 • Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, actualizate;
 • are sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022;
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii;
 • a obținut venituri aferente clasei CAEN, pentru care solicită finanțare, în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Domenii de activitate eligibile:

13 – Fabricarea produselor textile (1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399)

14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439)

15 – Tăbăcirea și finisarea pieilor (1511, 1512, 1520)

16 – Prelucrarea lemnului (1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629)

17 – Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (1711, 1712, 1721, 1722, 1723, 1724, 1729)

20 – Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (2012, 2013, 2016, 2017, 2020, 2030, 2041, 2042, 2052, 2053, 2059)

22 – Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229)

23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice  (2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 2391, 2399)

24 – Industria metalurgică (2410, 2420, 2431, 2432, 2433, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454)

25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2550, 2561, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599)

26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680)

27 – Fabricarea echipamentelor electrice (2711, 2712, 2720, 2731, 2732, 2733, 2740, 2751, 2752, 2790)

28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899)

29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (2910, 2920, 2931, 2932)

30 – Fabricarea altor mijloace de transport (3011, 3012, 3020, 3091, 3092, 3099)

31 – Fabricarea de mobilă (3101, 3102, 3103, 3109)

32 – Alte activități industriale n.c.a (3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3291, 3299)

38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile (3832)

55 – Hoteluri și alte facilități de cazare (5510, 5520, 5590)

58 – Activități de editare (5811, 5813, 5814)

62 – Activități de servicii în tehnologia informației (6201)

71 – Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică (7111, 7112, 7120)

86 – Activități referitoare la sănătatea umană (8622, 8623)

93 – Activități sportive, recreative și distractive (9311, 9312, 9329)