Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate

Cod apel: PR NV/2023/131D/1

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Este un apel de tip competitiv, ce se adresează microîntreprinderilor și IMM-urilor ce activează în domeniile turism și sănătate, din județele Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsăud, își desfășoară activitateaîn mediul urban sau rural și sunt înființate cel târziu la data de 3 ianuarie 2022.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • Minimum 200.000 de euro
 • Maximum 1.500.000 de euro

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

 • Pentru componenta de ajutor de minimis: 100%
 • Pentru componenta ajutor de stat regional:
Categoria IMM  Județul  Valoare finanțare nerambursabilă % din cheltuieli eligibile
Întreprinderi mijlocii  Bihor, Cluj50%
Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj60%  
Întreprinderi mici și microîntreprinderiBihor, Cluj60%  
Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj70%  

Contribuția proprie:

 • 0% pentru componenta de ajutor de minimis
 • 30 – 40 – 50% pentru componenta de ajutor de stat regional

Activități eligibile în cadrul proiectului:

• crearea unei unități noi;

• extinderea capacității unei unități existente;

• diversificarea producției unei unități;

• achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;

• investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;

• suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;

• valorificarea unor rezultate de cercetare;

Solicitanți eligibili:

 • Solicitantul este societate înregistrată în regiunea Nord Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest) și se încadrează în categoria IMM;
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare;
 • Se angajează să suporte din surse proprii cofinanțarea;
 • Solicitantul nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;
 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Domenii de activitate eligibile:

• inovare de bunuri și servicii în oncologie, în special în domeniul tratamentelor personalizate cu produse noi (de ex. nutraceutice, fitochimice/fitoproduse), respectiv inovare în prevenție și tratament;

• inovare în balneologie prin servicii și bunuri noi, utilizând resursele de apă cu efect curativ.

• robotică medicală;

• diagnosticarea precoce și monitorizarea unor afecțiuni cu incidență ridicată la nivel local sau mondial cu ajutorul unor tehnici non-invazive;

• diagnosticul la distanță prin scăderea operator dependenței a metodelor diagnostice actuale sau generarea de metode diagnostice noi (mai ales în contextul unei pandemii declarate);

• nanotehnologii și nanometode pentru aplicații în diagnosticul și terapia țintită;

• îmbătrânire activă și independentă inovatoare;

• metode de prevenție (tehnologii, medicamente, vaccinuri) pentru limitarea efectelor distructive ale pandemiilor cauzate de virusuri patogene;

• biomateriale, bioimplante, printare 3D, reconstrucție de organ;

• biosenzori pentru diagnostic;

• telemedicină și modelare de programe informatice utilizând inteligența artificială;

• dezvoltarea de aparatură/mijloace medicale inovative;

• soluții de decontaminare/dezinfecție COVID prin servicii robotizate autonome;

• robotică terapeutică în combinație cu inteligența artificială cu aplicații în zona autismului, asistării persoanelor cu handicap, protezelor și exoscheletelor active, asistării sociale a persoanelor în vârstă, dar și pentru robotizarea serviciilor din spitale;

• bioinformatică concentrată pe oncologie;

• dezvoltarea soluțiilor tehnice de telemedicină, utilizarea de big data, introducerea tehnologiilor IoT și asigurarea securității cibernetice;

• inginerie biomedicală în vederea realizării de dispozitive medicale;

• inovare în turism pentru stil de viață sănătos (turismul balnear, recuperare medicală, nutriție și dietetică, turismul accesibil).

• investiții în mașini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producție și procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping).