Creșterea Competitivității IMM-urilor

Cod apel: PR NV/2023/131B/1

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Este un apel de tip competitiv ce se adresează microîntreprinderilor și IMM-urilor din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș, ce își desfășoară activitatea în mediul urban sau rural și sunt înființate cel târziu la data de 3 ianuarie 2022.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • Minimum 200.000 de euro
 • Maximum 1.500.000 de euro

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

 • Pentru componenta de ajutor de minimis: 100%
 • Pentru componenta ajutor de stat regional:
Categoria IMM  Județul  Valoare finanțare nerambursabilă % din cheltuieli eligibile
Întreprinderi mijlocii  Bihor, Cluj50%
Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj60%  
Întreprinderi mici și microîntreprinderiBihor, Cluj60%  
Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj70%  

Contribuția proprie:

 • 0% pentru componenta de ajutor de minimis
 • 30 – 40 – 50% pentru componenta de ajutor de stat regional

Activități eligibile în cadrul proiectului:

• crearea unei unități noi;

• extinderea capacității unei unități existente;

• diversificarea producției unei unități;

• achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;

• investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;

• suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice nebrevetate, și valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;

• valorificarea unor rezultate de cercetare.

Solicitanți eligibili:

 • Solicitantul este societate înregistrată în regiunea Nord Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest) și se încadrează în categoria IMM;
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare;
 • Se angajează să suporte din surse proprii cofinanțarea;
 • Solicitantul nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;
 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Domenii de activitate eligibile:

13 – Fabricarea produselor textile (1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399)

14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439)

15 – Tăbăcirea și finisarea pieilor (1511, 1512, 1520)

16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629)

17 – Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (1711, 1712, 1721, 1722, 1723, 1724, 1729)

20 – Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2030, 2041, 2042, 2052, 2053, 2059)

22 – Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229)

23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2370, 2391, 2399)

24 – Industria metalurgică (2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2453, 2454)

25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2550, 2561, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599)

26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680)

27 – Fabricarea echipamentelor electrice (2711, 2712, 2720, 2731, 2732, 2733, 2740, 2751, 2752, 2790)

28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899)

29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (2910, 2920, 2931, 2932)

30 – Fabricarea altor mijloace de transport (3020, 3030, 3091, 3092, 3099)

31 – Fabricarea de mobilă (3101, 3102, 3103, 3109)

32 – Alte activități industriale n.c.a (3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3291, 3299)

33 – Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (3311, 3312, 3313, 3314, 3316, 3317, 3319, 3320)

36 – Captarea, tratarea și distribuția apei (3600)

37 – Colectarea și epurarea apelor uzate (3700)

38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor (3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832)

39 – Activități și servicii de decontaminare (3900)

41 – Construcții de clădiri (4120)

42 – Lucrări de geniu civil (4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291, 4299)

43 – Lucrări speciale de construcții (4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399)

45 – Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (4520)

52 – Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi (5210, 5221, 5222, 5223, 5224, 5229)

55 – Hoteluri și alte facilități de cazare (5510, 5520, 5530, 5590)

58 – Activități de editare (5811, 5812, 5813, 5814, 5819, 5821, 5829)

59 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (5911, 5912, 5913, 5914, 5920)

63 – Activități de servicii informatice (6311, 6312)

71 – Activități de arhitectură și inginerie (7111, 7112, 7120)

73 – Publicitate și activități de studiere a pieței (7311, 7312)

74 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice (7410, 7420)

91 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale (9101, 9102, 9103)

93 – Activități sportive, recreative și distractive (9311, 9312, 9313, 9319, 9321, 9329)

95 – Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc (9511, 9512, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9529)