Etape împădurire

Vă prezentăm în acest articol etapele pe care trebuie să le parcurgem împreună și condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a putea accesa linia de finanțare PNRR/2022/C2/ I.1.A „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”.

Pentru o autoevaluare a șanselor de a beneficia de sprijin financiar în cadrul apelului de proiecte mai sus menționat, trebuie să știți că:

 • costurile pentru realizarea proiectului (documentație, împădurire, împrejmuire…) le veți suporta dumneavoastră, iar la sfârșit, dacă totul este făcut bine, vi se vor deconta cheltuielile;
 • important: lucrările de împădurire vor fi făcute după semnarea contractului cu finanțatorul;
 • suprafața minimă eligibilă este de  0,5 ha în cazul trupurilor de pădure și 0,1 ha în cazul perdelelor forestiere, iar terenul trebuie să fie pretabil pentru împădurire;
 • cadastrul nu este obligatoriu;
 • beneficiarii nu au obligaţia de a schimba categoria de folosinţă a terenului;
 • se poate aplica și pentru un teren concesionat sau arendat, dacă contractul încheiat este pentru minimum 21 de ani;
 • nu trebuie să vă faceți firmă ca să aplicați;
 • nu trebuie să prezentați documente justificative pentru cheltuieli;
 • elaborarea unui proiect tehnic de împădurire este obligatorie, pentru aceasta trebuie să apelați la serviciile unui inginer silvic atestat;
 • dacă vreți să împăduriți mai multe parcele de teren, e suficient un singur proiect tehnic pentru toate;
 • nu sunteți obligați să apelați la o firmă pentru execuția lucrărilor de împădurire, acestea pot fi făcute și cu forțe proprii, dar e obligatoriu să fie făcute sub supravegherea unui diriginte de șantier, inginer silvic atestat.

Etapele colaborării noastre:

 • identificarea suprafeței ce urmează a fi împădurită;
  • puteți identifica terenul folosind aplicația https://lpis.apia.org.ro/, adică prin A.P.I.A., situație în care aveți nevoie de user și parolă, pe care dacă nu le aveți le puteți obține de la A.P.I.A, iar prin această metodă nu aveți costuri;
  • putem identifica terenul prin extrasul din planul cadastral, situație în care avem nevoie de numărul cadastral și o taxă de 30 de lei;
 • solicităm de la Garda Forestieră un aviz de principiu, prin care se stabilește dacă suprafața este eligibilă pentru împădurire;
 • dacă am obținut avizul de principiu, putem trece la încheierea unui contract de consultanță și la plata avansului pentru întocmirea și depunerea dosarului;
 • întocmirea unui proiect tehnic de împădurire, proiect care va fi făcut de către o persoană autorizată, costurile fiind variabile în funcție de suprafața de împădurire și solicitările proiectantului;
 • urmează depunerea dosarului;
 • semnarea contractului de finanțare;
 • efectuarea lucrărilor de împădurire, pe care le puteți face cu o firmă autorizată sau în regie proprie, dar sub supravegherea proiectantului sau a unui diriginte de șantier;
 • verificarea de către Garda Forestieră a lucrărilor efectuate;
 • depunerea cererii de transfer a sumelor eligibile conform contractului;
 • autorizarea și efectuarea plăților de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, termenul maxim de la depunerea cererii și până la efectuarea plăților fiind de 30 de zile.