Fabrică de bolțari

Piața materialelor de construcții din România este o piață relativ constantă, după o perioadă de fluctuații generate de nivelurile pieței imobiliare. Diversitatea și calitatea materialelor de construcții constituie o altă caracteristică a pieței de profil, în condițiile unor exigențe crescute în realizarea construcțiilor cu destinații multiple. Imediat după realizarea fundațiilor unei construcții urmează execuția zidăriei, care reprezintă, practic, cea mai mare suprafață din cadrul construcției. O alternativă avantajoasă de zidărie o constituie zidăria cu bolțari din beton.

De la garduri, dependințe și anexe din jurul unei gospodării, până la clădiri industriale, hale sau ferme, precum și pentru realizarea fundațiilor sau a zidurilor neportante ale clădirilor, bolțarii sunt utilizați în construcții datorita avantajelor lor:

 • ofertă diversificată de dimensiuni si geometrii pentru destinații de utilizare variate (zidărie, fundație, garduri și alte construcții);
 • preț mic în comparație cu alte materiale pentru zidărie;
 • se zidește clasic, fără folosirea unei tehnologii speciale;
 • permite turnarea de beton în golurile pieselor sau armare pentru creșterea portanței;
 • asigură o productivitate bună, datorită dimensiunii mari a blocurilor de bolțari;
 • este suficient de rezistent în combinație cu o structură din beton armat;
 • îi pot fi îmbunătățite caracteristicile de termoizolare și hidroizolare;
 • rezistență mare la foc;
 • pot fi tencuite și acoperite cu diferite materiale de protecție, atât fundația, cât și pereții exteriori.

Bolțarii reprezintă cel mai ieftin material de construcții pentru anexe, în afara de chirpici. Sunt făcuți din ciment amestecat cu pietriș, apa și zgură de furnal. Materialul rezultat este turnat în forme speciale, iar apoi presat cu vibroprese. Procesul de fabricație este atât de simplu încât pot fi făcuți și în regie proprie, cu ajutorul unor forme din tablă.

După destinație, bolțarii sunt de trei tipuri:

 • Bolțarii de fundație au, pe lângă rezistența crescută la umiditate (obținută printr-o concentrație mai mare de ciment în amestec) o masă mai mare, ceea ce crește structura de rezistență specifică. Acești bolțari pot fi folosiți în cele mai variate contexte și reprezintă prima alegere a constructorilor pentru dependințe și anexe;
 • Bolțarii stâlp sunt bolțari de fundație turnați într-o formă specifică și având un rol precis: susțin structural un element din cadrul construcției. Pot fi cubici sau paralelipipedici și sunt goi la interior oricare ar fi tipul structurii susținute;
 • Bolțarii de zidărie sunt ideali pentru zidurile joase sau pentru partea de jos a zidurilor. Sunt produși din aceleași materiale ca celelalte tipuri de bolțari, chiar dacă, formal, variază de la un caz la altul.

Fabricarea bolțarilor într-un poligon de prefabricate sau o hală de dimensiuni medii, cu o finanțare convenabilă, ar putea constitui o afacere viabilă pentru un investitor interesat.

În primul rând, pentru inițierea investiției, este nevoie de un spațiu adecvat, ideal ar fi un spațiu acoperit (hală), cu o platformă betonată având suprafața de 1000-1200 mp., cu un sector de producție, o suprafață intermediară necesară produselor scoase din matrițe și unul pentru ciment. Sorturile de nisip și pietriș sunt pregătite pentru dozare în imediata apropiere a instalației de producere a bolțarilor. Principalele materiale utilizate la fabricarea bolțarilor sunt cimentul, nisipul cu granulație sub 3 mm, pietriș mărgăritar sort 3 – 7 mm, zgura și apa. După dozarea materialelor în cuva de preluare a instalației, amestecul se vibrează energic și se așează în forme (matrițe). Capacitatea unei instalații mici spre medii este de 1250 de bolțari în 10 ore, respectiv 2500 buc. pe zi.

Pregătirea proiectului

Finanțarea nerambursabilă poate fi folosită pentru achiziția echipamentelor tehnologice necesare în cadrul procesului de fabricație a bolțarilor. Însă, fiind un procedeu tehnologic relativ simplu de aplicat, vor rămâne sume importante de bani pe care antreprenorul le poate utiliza pentru a plăti salarii, chirii, utilități sau pentru a investi într-un program de promovare a afacerii în mediul online.

Tipurile de cheltuieli eligibile, precum și etapele necesare obținerii unui ajutor financiar nerambursabil, fie el european sau național, vor fi detaliate în acest articol, în ceea ce urmează.

Drumul către o finanțare nerambursabilă va trece obligatoriu prin următoarele etape:

 • înregistrarea juridică a afacerii;
 • alegerea codului C.A.E.N. adecvat activității desfășurate;
 • identificarea liniei de finanțare cea mai potrivită;
 • stabilirea investiției necesare;
 • pregătirea documentației necesare;
 • depunerea proiectului și solicitarea sprijinului financiar.

Investiția inițială

Pentru acest tip de proiect există mai multe variante de dotare pentru a demara afacerea. În funcție de capitalul disponibil pentru investiție, se poate achiziționa o linie automată sau una semiautomată, de capacitate mai mare sau mai mică. Recomandat ar fi, ca pentru început, să fie achiziționată o linie automată cu capacitate mică spre medie. O astfel de linie conține: vibropresă, mixer, silozuri agregate, transportor elicoidal, și are o capacitate de producție de aproximativ 17.000 de bolțari / zi sau sau 1.200 m.p. de pavaj / zi. Producerea bolțarilor este la îndemâna oricui, nefiind necesară o pregătire specializată, ci doar o demonstrație a producătorului utilajului la achiziția acestuia. Procesul de fabricație este simplu și nu necesită efort fizic mare.

Cheltuieli eligibile

Eligibilitatea cheltuielilor diferă de la o linie de finanțare la alta, însă, majoritatea programelor de finanțare, vă vor permite să decontați următoarele cheltuieli:

 • achiziția utilajelor;
 • achiziția echipamentelor;
 • plata salariilor și a contribuțiilor sociale în perioada de implementare;
 • plata chiriei în perioada de implementare;
 • plata utilităților în perioada de implementare;
 • achiziția unui site de prezentare;
 • promovarea site-ului;
 • achiziția unei autoutilitare.

Pentru a fi siguri că o cheltuială este este eligibilă, va trebui să studiați cu atenție secțiunea dedicată cheltuielilor din Ghidul Solicitantului al programului de finanțare la care doriți să aplicați.

Înființarea societății

Ca orice activitate comercială din România, pentru a putea funcționa legal este nevoie de înființarea unei societăți comerciale, de preferat S.R.L. (Societate cu Răspundere Limitată), care să aibă ca obiect de activitate principal codul C.A.E.N. – 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții, iar ca obiect de activitate secundar codul C.A.E.N. – 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos.

Alegerea programului de finanțare

Un proiect pentru înființarea unei fabrici de bolțari poate fi finanțat prin intermediul mai multor programe europene și naționale. Alegerea liniei optime trebuie să țină cont de mai multe criterii, precum: amplasamentul investiției, mărimea fondurilor necesare, istoricul firmei, contribuția proprie necesară pentru completarea ajutorului financiar nerambursabil. Programe pretabile pentru această investiție sunt: Start Up Nation, Microindustrializare, Măsura 6.4, Măsura 6.2, Femeia Antreprenor. Fiecare program de finanțare are anumite particularități de care va trebui să ținem cont. Asigură-te că citești cu atenție ghidul solicitantului înainte de a începe pregătirea proiectului.

Pregătirea documentației

Obținerea unei finanțări nerambursabile pentru o investiție într-o fabrică de bolțari presupune parcurgerea a patru etape:

 • scrierea planului de afaceri;
 • obținerea documentelor suport;
 • întocmirea cererii de finanțare.

Planul de afaceri reprezintă documentul a cărui pregătire solicită cunoștințe economice și o bună cunoaștere a afacerii ce trebuie prezentată. În cadrul acestui document se vor prezenta veniturile și cheltuielile pe care se preconizează că le va genera desfășurarea activității fabricii de bolțari.

Documentele suport este foarte important a fi obținute din surse oficiale. În mediul online se vehiculează tot felul de modele (completate sau nu) ale documentelor necesare. Este recomandat ca întreaga documentație să fie obținută de pe site-ul oficial al finanțatorului.

Cererea de finanțare este un rezumat al planului de afaceri, care conține datele de identificare ale societății care aplică pentru finanțare, ale reprezentantului legal al societății și date elocvente ale investiției. În majoritatea cazurilor modelul cererii de finanțare este prezentat de finanțator, fiecare având aspecte personalizate.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului (cerere de finanțare, plan de afaceri, anexe, documente suport…) se face în format electronic prin intermediul aplicației existente pe site-ul fiecărui finanțator.

Dacă vă doriți un astfel de proiect și considerați că aveți nevoie de ajutor pentru a-l pune în practică, vă stăm la dispoziție pentru sfaturi și consultanță specializată.