Granturi pentru Cultură

Joi, 11 mai 2023, Ministerul Culturii a introdus în dezbatere publică un proiect de Ordin ce vizează modificarea Ordinului nr. 3453/04.11.2022. Acesta are ca scop aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, destinată finanțării nerambursabile pentru perioada 2022-2023.

Scopul principal al acestei Scheme este de a susține beneficiarii specificați în cadrul Schemei, a căror activitate a fost afectată negativ de pandemia de SARS-CoV-2 sau a fost limitată sau interzisă prin ordonanțele militare pe durata stării de urgență sau stării de alertă.

Firmele și ONG-urile românești din sectorul cultural, inclusiv cele de producție video, foto, organizare de evenimente, edituri, vor putea obține de la stat ajutoare de maximum 200.000€ fiecare. Ajutoarele pentru sectorul cultural, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.453/2022, ar urma să aibă un buget total de 140 de milioane de lei, din care Ministerul Culturii speră să finanțeze 6.000 de beneficiari.

Pot aplica pentru această schemă entitățile cu personalitate juridică, care sunt înregistrate legal în România conform Legii societăților nr. 31/1990, revizuită, cu modificările și completările ulterioare, sau organizațiile neguvernamentale, înființate în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 referitoare la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Coduri C.A.E.N. eligibile:

 • 1820 – Reproducerea înregistrărilor;
 • 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg);
 • 4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg);
 • 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice);
 • 5811 – Activități de editare a cărților;
 • 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
 • 5912 – Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune;
 • 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune;
 • 5914 – Proiecția de filme cinematografice;
 • 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
 • 7420 – Activități fotografice;
 • 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică (limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice);
 • 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);
 • 9001 – Activități de interpretare artistică (spectacole);
 • 9002 – Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole);
 • 9003 – Activități de creație artistică;
 • 9004 – Activități de gestionare a sălilor de spectacole;
 • 9101 – Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
 • 9102 – Activități ale muzeelor;
 • 9103 – Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic.

Cheltuieli eligibile:

 • orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului;
 • obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate;
 • din grantul acordat, beneficiarii pot achita obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis şi până la expirarea perioadei de 6 luni.

Un beneficiar nu va putea obține un ajutor mai mare de 200.000, calculat pe durata ultimilor 3 ani fiscali. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea cuantumului ajutorului acordat în baza prezentei scheme este cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare.

Plata ajutorului către beneficiar se va efectua în două tranșe. Prima tranșă nu va depăși 50% din valoarea grantului eligibil.

Pentru evaluarea GRATUITĂ a eligibilității societății dumneavoastră și pentru calcularea valorii maxime a grantului, ne puteți contacta la 0751 011 411 sau ne puteți trimite datele firmei (C.U.I.) la office@arra.ro

Dacă considerați că aveți nevoie de asistență profesională pentru accesarea acestei linii de finanțare, agenția noastră vă stă la dispoziție cu servicii de întocmire și depunere a dosarului, dar și de implementare a proiectului.

Succes!