Granturi pentru Sectorul Cultural

Cod apel: Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Apelul este unul de tip necompetitiv (”primul venit, primul servit”), se adresează IMM-urilor și ONG-urilor din domeniul cultural, din toată țara, care au desfășurat activitate cel puțin din anul 2019.

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • Maximum 200.000 de euro

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

  • 100%

Contribuția proprie:

  • 0%

Activități eligibile în cadrul proiectului:

  • orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului;
  • obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate;
  • din grantul acordat, beneficiarii pot achita obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis şi până la expirarea perioadei de 6 luni.

Solicitanți eligibili:

  • societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Domenii de activitate eligibile:

1820 – Reproducerea înregistrărilor;

4690 – Comerț cu ridicata nespecializat (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg);

4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg);

4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice);

5811 – Activități de editare a cărților;

5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;

5912 – Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune;

5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune;

5914 – Proiecția de filme cinematografice;

5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;

7420 – Activități fotografice;

7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică (limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice);

8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);

9001 – Activități de interpretare artistică (spectacole);

9002 – Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole);

9003 – Activități de creație artistică;

9004 – Activități de gestionare a sălilor de spectacole;

9101 – Activități ale bibliotecilor și arhivelor;

9102 – Activități ale muzeelor;

9103 – Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic.