Achiziții publice pentru instituții

Serviciile de achiziții publice joacă un rol esențial în funcționarea eficientă a instituțiilor publice și în promovarea dezvoltării economice și sociale. Respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice este crucială pentru a preveni riscurile legale, financiare și de reputație asociate cu nerespectarea acestor reglementări. Prin asigurarea transparenței, eficienței și echității în procesul de achiziție, instituțiile publice pot contribui la creșterea încrederii publicului și la promovarea dezvoltării durabile și responsabile.

Achizițiile publice reprezintă procesul prin care instituțiile publice achiziționează bunuri, servicii sau lucrări de la furnizori externi, având un rol crucial în funcționarea eficientă a statului și în dezvoltarea economică și socială. Aceste achiziții trebuie să respecte o legislație complexă, care se modifică frecvent, pentru a asigura transparența, eficiența și echitatea în utilizarea fondurilor publice.

Cu toate acestea, foarte multe instituții publice nu au personal specializat în domeniul achizițiilor publice, asta din cauză că bugetul nu le permite o cheltuială salarială adecvată acestei poziții sau pentru că numărul achizițiilor pe care le fac nu justifică crearea unui post dedicat în organigrama organizației. Soluțiile de genul ”fă tu și asta” duc deseori la nerespectarea procedurilor stabilite de legiuitor. Tocmai pentru a evita astfel de situații, vă punem la dispoziție servicii de achiziții publice, cu ajutorul cărora vă puteți pune la adăpost de stufoasa legislație din domeniu.

În funcție de nevoile pe care le are instituția din subordinea dumneavoastră, vă oferim sprijinul în:

  • Planificarea achizițiilor;
  • Elaborarea documentației de achiziție;
  • Publicarea anunțurilor de achiziție;
  • Pregătirea și evaluarea ofertelor;
  • Selecția și atribuirea contractelor;
  • Monitorizarea și controlul execuției contractelor;
  • Raportarea și auditul achizițiilor publice;
  • Implementarea politicilor și reglementărilor privind achizițiile publice.

Nerespectarea legislației privind achizițiile publice poate expune instituțiile la o serie de riscuri semnificative:

Sancțiuni legale și financiare: Instituțiile publice pot fi supuse unor sancțiuni legale și financiare, precum amendă sau chiar anularea contractelor, în cazul nerespectării legislației.

Pierderea încrederii publice: Un proces de achiziție necorespunzător poate genera suspiciuni de corupție sau favoritism, afectând încrederea publicului în instituții și autorități.

Costuri suplimentare și întârzieri: Nerespectarea legislației poate duce la litigii, renegocierea contractelor și întârzieri în realizarea proiectelor, rezultând costuri suplimentare pentru instituții și contribuabili.

Afectarea calității serviciilor publice: Dacă achizițiile publice nu sunt realizate conform legislației, acest lucru poate duce la obținerea unor bunuri, servicii sau lucrări de calitate inferioară, ceea ce poate afecta direct calitatea serviciilor publice oferite cetățenilor.

Pierderea oportunităților de dezvoltare durabilă: Nerespectarea criteriilor de mediu, sociale și etice în procesul de achiziție poate duce la pierderea oportunităților de a promova dezvoltarea durabilă și responsabilitatea socială în cadrul instituțiilor publice.

Toate acestea pot fi evitate printr-o colaborare benefică ambelor părți. Dacă considerați că și instituția pe care o conduceți are nevoie de astfel de servicii, ne puteți contacta la numărul de telefon +4 0751 011 411 sau la adresa de e-mail office@arra.ro, pentru a identifica nevoile pe care le are organizația dumneavoastră și a stabili cea mai bună formă de colaborare.