Investalim

Cod apel: Investalim

Stadiu apel: Dezbatere publică

Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență în vederea aprobării Programului național de dezvoltare și modernizare a industriei alimentare INVESTALIM, având ca obiectiv susținerea financiară a investițiilor în sectoarele de activitate vizate în vederea stimulării producției interne de bunuri alimentare.

Apelul este unul de tip competitiv, care se adresează întreprinderilor mici și mijlocii atât din zona rurală, cât și din zona urbană. Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100 mii lei și nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicita finanțare.

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • Minimum 500.000€

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

  • 75% – 50%

Contribuția proprie:

  • 25% – 50%

Activități eligibile în cadrul proiectului:

  • Achiziționarea de active pentru înființarea de unități noi.
  • Extinderea capacității unei unități existente.
  • Diversificarea producției prin fabricarea unor produse noi.

Solicitanți eligibili: pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31 /1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) realizează o investiție inițială în România, în unul dintre sectoarele prevăzute de ordonanța de urgență;

c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;

d) nu se află în procedura de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

f) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aiba loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicita ajutorul;

g) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

h) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decat zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;

i) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Domenii de activitate eligibile:

1011 – Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 – Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 – Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

1061 – Fabricarea produselor de morărit

1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1081 – Fabricarea zahărului