Producție Micro Vest

Cod apel: PRV/1.3.A/1

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Apelul este unul de tip competitiv, vizează microîntreprinderile din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin, zona urbană și stațiunile turistice, iar criteriile care vor sta la baza evaluării sunt aferente ratelor de profitabilitate și solvabilitate, cifrei de afaceri, valorii solicitate, contribuției proprii și achiziției de bunuri și materiale certificate Eco.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • 30.000200.000€ pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei C.A.E.N. pentru care solicită finanțare, mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2022;
 • 30.00060.000€ pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei C.A.E.N. pentru care solicită finanțare, mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2022.

Contribuție proprie:

 • 24% județul Timiș;
 • 17% județul Arad;
 • 10% județele Hunedoara și Caraș-Severin.

Solicitanții eligibili sunt societățile comerciale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Microîntreprinderi înființate până la 31.12.2021;
 • să aibă ca formă de organizare S.R.L., S.R.L.-D.(etc) sau cooperativă;
 • să aibă sediul social în Regiunea Vest (județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, indiferent dacă este în mediul rural sau urban);
 • să implementeze proiectul în mediul urban sau în stațiunile turistice atestate, în oricare dintre cele 4 județe din Regiunea Vest;
 • să fi avut măcar 1 angajat în anul 2022 și să-și asume păstrarea locului de muncă pentru cel puțin încă 3 ani după efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare;
 • să creeze prin proiect cel puțin 1 loc de muncă nou, legat strict de activitatea finanțată și să-l mențină minimum 3 ani de la ultima plată primită prin program;
 • să se încadreze cu investiția în activitățile eligibile.

Activități eligibile

Prin acest program sunt propuse spre finanțare activități din următoarele domenii:

 • fabricarea băuturilor (C.A.E.N. 1107);
 • fabricarea produselor textile (C.A.E.N. 1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399);
 • fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (C.A.E.N. 1412, 1413, 1414, 1419, 1419, 1431, 1439);
 • fabricarea articolelor de voiaj (C.A.E.N. 1512);
 • fabricarea încălțămintei (C.A.E.N. 1520);
 • fabricarea produselor din lemn (C.A.E.N. 1621, 1622);
 • fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (C.A.E.N. 1711, 1712, 1721, 1722, 1723, 1724, 1729);
 • fabricarea fibrelor sintetice și artificiale (C.A.E.N. 2060);
 • fabricarea produselor farmaceutice (C.A.E.N. 2110, 2120);
 • fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (C.A.E.N. 2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229);
 • fabricarea altor produse din minerale nemetalice (C.A.E.N. 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 2391, 2399);
 • industria metalurgică (C.A.E.N. 2410, 2420, 2431, 2432, 2433, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454);
 • industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (C.A.E.N. 2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2550, 2561, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599);
 • fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (C.A.E.N. 2612, 2620, 2630,);
 • fabricarea echipamentelor electrice (C.A.E.N. 2732, 2740, 2790);
 • fabricarea de mașini, utilaje și echipamente (C.A.E.N. 2822, 2830, 2841, 2849, 2899);
 • fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (C.A.E.N. 2910, 2920, 2931, 2932);
 • fabricarea altor mijloace de transport (C.A.E.N. 3020);
 • fabricarea de mobilă (C.A.E.N. 3101, 3102, 3103, 3109);
 • alte activități industriale (C.A.E.N. 3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3291, 3299).

Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui program se pot face cheltuieli legate de:

 • investiții în spații de producție de tip construcție industrială;
 • dotare cu active corporale (ex. echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier) și active necorporale;
 • extinderea piețelor de vânzare a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare;
 • activități care respectă principiul economiei circulare.