Administrație

Mulți dintre edilii noștri au înțeles că fondurile europene sunt o variantă viabilă pentru dezvoltarea comunităților pe care le administrează. Astfel a fost posibilă dezvotarea rețelei de apă și canal, anveloparea a zeci de mii de locuințe, modernizarea rețelei stradale, internet de mare viteză, dezvoltarea iluminatului public și multe altele. Beneficiile accesării fondurilor europene de către administrații, se văd în toată țara. Programul Operațional Infrastructură Mare este principala sursă de finanțare a autorităților locale. Cu un buget de peste 9 miliarde de euro, acest program finanțează investițiile în drumuri și autostrăzi, metrou, linii feroviare, aeroporturi, modernizarea căilor navigabile și porturi, dezvoltarea rețelei de apă și canal, reciclarea deșeurilor și monitorizarea calității aerului.

Politica europeană de coeziune economică are cinci piloni principali de susținere: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European Pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Toate regiunile Uniunii Europene pot beneficia de aceste programe, cu excepția Fondului de Coeziune care este destinat strict pentru regiunile slab dezvoltate.

Toate programele finanțate din bugetul UE se încadrează în unul dintre următoarele trei tipuri de moduri de implementare, în funcție de natura finanțării în cauză:

  • gestiune directă: fondurile UE sunt gestionate direct de Comisia Europeană;
  • gestiune partajată: Comisia Europeană și autoritățile naționale gestionează finanțarea în comun;
  • gestiune indirectă: finanțarea este gestionată de organizații partenere sau de alte autorități din interiorul sau din afara UE.

Prin urmare, deși UE oferă finanțare pentru un anumit program sau proiect, aceasta nu este întotdeauna implicată direct în gestionarea curentă. Însă, deși statele membre răspund de implementarea majorității bugetului UE, responsabilitatea finală pentru execuția bugetului îi revine Comisiei. În consecință, Comisia efectuează controale riguroase și eficace cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile UE. Procedura variază în funcție de modul în care implementat programul.

Pentru a obține finanțare pentru un proiect, solicitantul trebuie să găsească cererea de propuneri/proiecte relevantă și să respecte întocmai orientările punctuale privind depunerea dosarului, fiecare astfel de cerere fiind unică. Proiectul va concura cu cele depuse de alți solicitanți ca răspuns la cererea în cauză. Așa că, experiența și profesionalismul sunt esențiale atât pentru a obține astfel de fonduri, cât și pentru a le folosi în mod corect, fiind astfel evitate situațiile de penalizare sau chiar de returnare a fondurilor alocate.

Pentru informații actualizate despre programele aflate în derulare, abonați-vă la newsletter sau accesați blogul nostru.