Producție de software

Ținând cont de faptul că România este încă într-o perioadă de început în ce privește infrastructura informațională, iar cererea de servicii IT este mai mare decât oferta, pătrunderea pe piață se poate realiza relativ ușor. Tendințele actuale arată o creștere continuă de la un an la altul a consumului de produse I.T. Piața românească se află în continuare într-un stadiu timpuriu al dezvoltării sale, dar prezintă oportunități de maturizare în viitor. Firmele mari se orientează spre clienți cu o putere financiară mai mare în special din străinătate, astfel că cererea pentru produsele software la nivel național rămâne nesatisfăcută de oferta existentă, în special pentru produse software destinate firmelor mici și mijlocii și a persoanelor fizice.

În plus, fondurile nerambursabile acordate prin diverse programe de finanțare europene sau naționale vor acorda sprijin pentru demararea unui astfel de proiect, atât pentru achiziția de echipamente I.T. necesare, cât și pentru a acoperi alte cheltuieli necesare acestei activități în perioada de început.

Etapele înființării unei firme de I.T.

Ca în orice afacere există etape ce trebuiesc parcurse, cu atât mai mult dacă se dorește ca respectiva afacere să fie realizată prin fonduri nerambursabile. Vă prezentăm în continuare principalele puncte.

  • Determinarea investiției;
  • Înființarea societății comerciale;
  • Alegerea programului de finanțare;
  • Pregătirea planului de afaceri și a celorlalte documente solicitate de finanțator (în funcție de linia de finanțare ce se dorește a fi accesată);
  • Depunerea proiectului.

Investiția

Structura investiției într-un astfel de proiect are trei axe principale:

  • Echipamente I.T. (stații de lucru, servere, monitoare, periferice etc.);
  • Programe software (de la sistem de operare până la programe complexe de grafică);
  • Cheltuieli operaționale (dintre care cheltuielile cu forța de muncă sunt cele mai costisitoare, datorită calificării înalte a personalului angajat).

Din fericire, majoritatea programelor de finanțare europene și naționale acoperă cheltuielile efectuate în toate cele trei direcții. Pe planul cheltuielilor operaționale sunt considerate eligibile chiar și cheltuielile cu chiria și utilitățile, iar un mare avantaj îl reprezintă facilitățile fiscale acordate firmelor din acest domeniu. Așadar, putem spune că acest sector de activitate este un privilegiat al fondurilor nerambursabile, evident, datorită importanței pe care o are în dezvoltarea tuturor celorlalte sectoare de activitate.

Înființarea societății comerciale

După determinarea investiției, primul pas pe care trebuie să-l faceți este înființarea unei societăți comerciale. Acest lucru vă va permite să funcționați în condiții legale și să accesați fonduri nerambursabile. Este recomandat a se alege forma juridică de Societate cu Răspundere Limitată (S.R.L.) deoarece acest tip de societate comercială este acceptat de majoritatea programelor de finanțare. Codul C.A.E.N. ce trebuie să se regăsească în actul constitutiv la înființarea societății comerciale este 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat către client). În baza acestui cod C.A.E.N., societatea va putea activități de scriere de programe, modificare, testare și asistență privind produsele software, dar și scriere de programe urmând indicațiile utilizatorilor (programe orientate către client). De asemenea, o firmă de I.T. și producție software va putea asigura proiectarea structurii și a conținutului și scrierea codului de calculator necesar pentru a crea și implementa sisteme software, aplicații software, baze de date și pagini web.

Alegerea programului de finanțare

Alegerea corectă a programului de finanțare poate face diferența între a obține sau nu finanțare nerambursabilă. În fiecare an sunt lansate mai multe programe de finanțare a planurilor de afaceri din diferite domenii. Fiecare program își propune să sprijine anumite sectoare economice, existând astfel programe dedicate  producției, serviciilor, comerțului, agriculturii, dar și pe criterii de poziționare geografică, cum ar fi mediul urban, urban mic, rural, sau în funcție de nivelul de dezvoltare a diferitelor zone ale țării. De asemenea există programe dedicate afacerilor cu istoric sau debutante, cu aport personal mai mare sau mai mic.

Vă prezentăm în continuare câteva exemple dintre programele cele mai populare: P.N.D.R. – submăsura 6.2., destinată înființării de activități non-agricole în spațiul rural, cu un ajutor financiar de maximum 50.000 de euro, fără aport propriu la cheltuielile eligibile; P.N.D.R. – submăsura 6.4., destinată înființării de activități non-agricole în spațiul rural, cu un ajutor financiar de maximum 200.000 de euro, cu aport propriu la cheltuielile eligibile de minimum 10%; Start Up Nation, ce poate fi implementat atât în mediul rural cât și în cel urban, cu un ajutor financiar de maximum 200.000 de lei și cu o contribuție personală de cel puțin 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pregătirea documentației

În general documentația diferă de la un program la altul, dar există și elemente comune, cum ar fi planul de afaceri și cererea de finanțare. Documentele specifice fiecărei linii de finanțare se regăsesc în ghidul solicitantului ce se publică în perioada premergătoare deschiderii respectivei linii.

Planul de afaceri este cel mai important și mai complex document cerut în majoritatea liniilor de finanțare. Structura lui depinde de la o linie de finanțare la alta, se regăsește în ghidul solicitantului, și cuprinde, în general, informații legate de venituri, cheltuieli operaționale, analiza pieței, a potențialilor clienți, a competitorilor, analiză economico-financiară și prognoze pentru un orizont de timp de până la cinci ani.

Documentele suport care sunt cerute, în majoritatea cazurilor, împreună cu planul de afaceri sunt ofertele financiare și tehnice pentru echipamente, C.U.I.-ul societății, documente ce atestă dreptul de folosință a spațiului unde se propune desfășurarea activității și declarații pe proprie răspundere a responsabilului legal al societății.

Depunerea proiectului și solicitarea ajutorului nerambursabil

După pregătirea documentelor, se va trece la depunerea lor în format electronic în cadrul aplicației disponibilă pe site-ul finanțatorului. Depunerea se poate realiza doar în intervalul de timp în care sesiunea este activă, iar pentru aceasta va fi necesar ca antreprenorul sau consultantul său să deschidă un cont de utilizator în platformă.

Dacă vă doriți un astfel de proiect și considerați că aveți nevoie de ajutor pentru a-l pune în practică, vă stăm la dispoziție pentru sfaturi și consultanță specializată.