Management de Proiect

Implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă implică o serie de complexități și provocări. Pentru a ajuta clienții noștri să navigheze cu succes în acest domeniu, oferim servicii profesionale de management de proiect, care au la bază experiența dobândită într-o gamă variată de proiecte pe care le-am finalizat cu  succes pentru partenerii noștri. Dintre activitățile pe care le cuprinde managementul de proiect, cele mai importante sunt: realizarea procedurilor de achiziție publică pentru bunuri, pe baza legislației în vigoare; realizarea cererilor de plată/decont pe baza documentelor furnizate de către beneficiar; formularea răspunsurilor pentru solicitările de clarificări din partea Finanțatorului; transmiterea rapoartelor de progres la termenele impuse de finanțator (pe baza informațiilor furnizate de către Beneficiar – răspunsuri la chestionarul trimis de către prestator).

Riscurile la care este expus un proiect care nu este implementat corect sunt:

  • Pierderea finanțării: Dacă proiectul nu este implementat în conformitate cu planul de afaceri și contractul semnat cu finanțatorul, există riscul de a pierde total sau parțial finanțarea nerambursabilă.
  • Sancțiuni și penalități: Nerespectarea termenelor limită și a cerințelor contractuale poate atrage sancțiuni și penalități financiare, afectând în mod negativ rezultatele proiectului și rentabilitatea investiției.
  • Reputație afectată: Un proiect implementat incorect poate deteriora reputația companiei în fața finanțatorilor, partenerilor de afaceri și clienților, afectând relațiile comerciale și oportunitățile de finanțare și afaceri viitoare.
  • Probleme legale și litigii: În cazul unui management defectuos al proiectului, companiile pot fi expuse unor posibile litigii cu finanțatorul, autoritățile competente sau terțe părți implicate în proiect, generând costuri suplimentare.

Avantajele pe care le are colaborarea cu o firmă specializată în gestionarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă sunt:

  • Expertiză și asistență specializată: Echipa noastră de experți în management de proiect oferă consultanță și asistență clienților noștri în toate etapele implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă, asigurându-se că sunt respectate cerințele și termenele stabilite.
  • Eficiență și economie de timp: Prin externalizarea managementului de proiect, clienții noștri pot economisi timp și resurse, permițându-le să se concentreze pe activitățile principale ale afacerii lor.
  • Reducerea riscurilor: Colaborarea cu noi minimizează riscurile asociate cu nerespectarea cerințelor contractuale și termenelor limită, prevenind posibile sancțiuni sau chiar pierderea finanțării nerambursabile.
  • Monitorizare și raportare: Oferim clienților noștri rapoarte periodice privind stadiul proiectului și progresul înregistrat, permițându-le să ia decizii informate și să ajusteze strategiile de implementare atunci când este necesar.

Dacă aveți de implementat un proiect cu finanțare nerambursabilă și considerați că aveți nevoie de ajutor, puteți să ne contactați telefonic sau prin intermediul poștei electronice pentru a ne oferi mai multe detalii despre anvergura proiectului, putând astfel să stabilim condițiile colaborării noastre.

Succes, oricare ar fi proiectul dumneavoastră!