Termeni și Condiții

1. Informații generale.

Prezentele mențiuni legale, împreună cu toate documentele menționate în cuprinsul acestora, constituie Termenii și Condițiile de utilizare pe baza cărora poate fi accesat site-ul www.arra.ro (denumit în continuare „Site-ul”), proprietatea ARRA Plus Sistem S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, str. Cap. Eftimie Z. Croitoru, nr. 5, sector 6, adresă de corespondență, București, str. Cap. Eftimie Z. Croitoru, nr. 5, sector 6, România, C.U.I. 39585571, înmatriculată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17230/2019.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare la accesarea Site-ului, întrucât aceștia sunt aplicabili pentru orice tip de utilizare a Site-ului. Prin accesarea Site-ului confirmați că acceptați acești Termeni și condiții de utilizare și că sunteți de acord cu respectarea lor.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare, aveți opțiunea de a nu utiliza Site-ul nostru. Toate informațiile conținute în acest Site au caracter general și sunt valabile pentru toate persoanele care accesează acest site (denumite în continuare “Utilizatori”).

2. Dreptul de proprietate intelectuală.

Designul și modalitatea de prezentare a Site-ului, precum și setările, meniurile, submeniurile și funcționalitățile acestuia constituie proprietatea ARRA Plus Sistem S.R.L.

Site-ul, mărcile, logo-urile, sloganele, textele, imaginile, bazele de date, precum și toate celelalte materiale și elemente parte componentă a Site-ului sunt proprietatea societății ARRA Plus Sistem S.R.L. sau a partenerilor acesteia și fac obiectul unui drept de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislația română și internațională aplicabilă.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice formă, a conținutului Site-ului și a elementelor prezentate pe acest Site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al ARRA Plus Sistem S.R.L.

Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginilor și a informațiilor din prezentul Site, inițiată de orice persoană, cu excepția ARRA Plus Sistem S.R.L., precum și realizarea de link-uri cu mesaje nefondate, care să facă trimitere la pagini din Site, dau dreptul unilateral și neechivoc societății ARRA Plus Sistem S.R.L. sau oricărui alt beneficiar legal al drepturilor de proprietate intelectuală de mai sus, să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte. Nimic din conținutul acestui Site nu trebuie interpretat ca acordarea de licență/drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe acest Site fără permisiunea scrisă din partea ARRA Plus Sistem S.R.L.

Este interzisă transmiterea către acest Site, sau către adresele de e-mail menționate în secțiunile acestuia, a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, și a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

3. Utilizarea Site-ului.

Site-ul poate fi accesat gratuit. ARRA Plus Sistem S.R.L. nu garantează faptul că Site-ul va fi accesibil în permanență, fără întreruperi. ARRA Plus Sistem S.R.L. poate suspenda, retrage, înceta sau modifica Site-ul în totalitate sau în parte fără a notifica acest fapt în prealabil. ARRA Plus Sistem S.R.L. nu va fi ținută responsabilă în situația în care Site-ul nu poate fi accesat, indiferent de motivul imposibilității de accesare și indiferent de durata acestei imposibilități.

Utilizatorul este responsabil pentru a realiza toate acțiunile necesare pentru a accesa website-ul. Utilizatorul este de asemenea responsabil de a se asigura că toate persoanele care accesează Site-ul prin conexiunea sa de internet cunosc și implementează acești Termeni și Condiții de utilizare și orice alte condiții aplicabile.

Orice persoană care dorește detalii despre serviciile sau produsele prezentate pe Site este rugată să contacteze reprezentanții ARRA Plus Sistem S.R.L., pentru a se informa atât cu privire la disponibilitatea serviciului sau a produsului în cauză, cât și cu privire la condițiile contractuale, taxele, tarifele și comisioanele aferente. ARRA Plus Sistem S.R.L. își rezervă dreptul ca accesul la produsele și serviciile descrise în prezentul Site să poată face obiectul unor restricții față de anumite persoane sau în anumite zone/țări. Niciunul dintre produsele sau serviciile prezentate în acest Site nu va fi furnizat unei persoane de către ARRA Plus Sistem S.R.L., dacă legislația din România, cea din țara de origine a persoanei respective sau din orice altă țară care are legătură cu persoana în cauză interzice acest lucru.

4. Modificarea conținutului Site-ului.

ARRA Plus Sistem S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura Site-ului, în orice moment și fără nicio informare prealabila.

ARRA Plus Sistem S.R.L. depune toate eforturile pentru a transmite Utilizatorilor informații actualizate și exacte și pentru a prezenta, în mod cât mai clar și concis, toate informațiile din acest Site. În acest sens, ARRA Plus Sistem S.R.L. va face toate diligențele pentru remedierea eventualelor erori. Cu toate acestea, ARRA Plus Sistem S.R.L. nu garantează exactitatea conținutului Site-ului. Este posibil ca acest Site să conțină referiri la produse, informații și/sau servicii care nu mai sunt de actualitate. Informații suplimentare referitoare la produsele și serviciile disponibile la acest moment pot fi obținute de la reprezentanții ARRA Plus Sistem S.R.L. și/sau utilizând datele de contact puse la dispoziție prin intermediul acestui Site.

ARRA Plus Sistem S.R.L. nu va fi responsabilă pentru daune directe/indirecte survenite:

– Ca urmare a accesării sau folosirii informațiilor disponibile pe Site ce se dovedesc a fi inexacte;

– În cazul imposibilității de utilizare (totală sau parțială) a Site-ului;

– Ca urmare a accesării sau a folosirii oricărei informații furnizate în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere din acest Site.

5. Modificarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a Site-ului.

ARRA Plus Sistem S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului, precum și orice alți termeni aplicabili, în orice moment, fără nicio notificare, prin modificarea paginilor relevante.

Utilizatorii Site-ului vor avea responsabilitatea de a consulta paginile relevante pentru a lua cunoștință de orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor de utilizare, întrucât respectivele modificări li se vor aplica de la actualizarea acestor Termeni și Condiții.

6. Răspunderea.

Conținutul integral al Site-ului nostru este livrat pe baza “astfel cum este disponibil”, “așa cum este” fără nicio garanție, acuratețe și non-încălcare. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe Site să fie exactă și corectă, ARRA Plus Sistem S.R.L. nu garantează acuratețea, gradul de completitudine, actualitatea sau certitudinea niciunui conținut pus la dispoziție prin intermediul Site-ului nostru. Utilizatorii sunt responsabili de verificarea oricărei informații înainte de a se baza pe aceasta. Utilizarea Site-ului se face pe răspunderea unica a Utilizatorului.

De asemenea, ARRA Plus Sistem S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul, sistemul IT și/sau datele Utilizatorului ca urmare a accesării Site-ului sau a altor website-uri către care exista link-uri în prezentul Site. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, ARRA Plus Sistem S.R.L. nu își asuma nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. ARRA Plus Sistem S.R.L. nu este responsabilă pentru conținutul website-urilor ce au link-uri către acest Site. Astfel de link-uri nu trebuie interpretate ca o garanție din partea ARRA Plus Sistem S.R.L. cu privire la respectivele website-uri. ARRA Plus Sistem S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu rezultând din utilizarea respectivelor website-uri.

7. Cookies.

Pentru mai multe informații privind utilizarea de cookies puteți consulta G.D.P.R.

8. Alte prevederi.

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor Site-ului, cât și ale ARRA Plus Sistem S.R.L., vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română. Instanțele competente în legătură cu orice aspect legat de acești Termeni și Condiții sunt instanțele din București, România.