Achiziții publice pentru Companii Private

Există două situații în care companiile private interferează cu legislația achizițiilor publice, iar compania noastră oferă sprijin în ambele situații:

1. Accesarea fondurilor europene și naționale

Întrucât este vorba de bani publici, achizițiile publice reprezintă un instrument cheie pentru accesarea fondurilor europene de către companiile private, asigurând alocarea eficientă a resurselor financiare în scopul dezvoltării durabile și competitive. Prin urmare, este esențial ca procesul de achiziție să fie transparent, corect și eficient pentru a minimiza riscurile și pentru a maximiza beneficiile.

Iată câteva dintre cele mai mari riscuri la care vă puteți expune în cazul în care achizițiile făcute în cadrul unei finanțări publice, nu este întocmai cu legislația în vigoare:

Pierderea sau diminuarea finanțării. Dacă procedura de achiziție nu respectă normele și reglementările europene și naționale, companiile private riscă să piardă finanțarea sau, într-un caz mai fericit, să fie redusă prin aplicarea de sancțiuni procentuale din valoarea contractului sau refuzul de la plată a unor utilaje sau servicii. Aceasta poate avea un impact negativ semnificativ asupra dezvoltării și creșterii afacerii.

Reputație afectată. O procedură de achiziție publică nerealizată corect poate afecta negativ reputația companiei, ducând la pierderea încrederii din partea autorităților publice, partenerilor de afaceri și clienților. Acest lucru poate avea consecințe pe termen lung, compania putând fi exclusă de la programele viitoare de finanțare ceea ce va avea un impact major asupra succesului companiei pe piață.

Contestări și litigii. În cazul nerespectării principiilor de transparență, tratament egal și concurență loială în procedurile de achiziție publică, companiile private se pot confrunta cu contestații și litigii din partea concurenților sau a autorităților de reglementare. Acest lucru poate duce la cheltuieli legale semnificative și poate întârzia implementarea proiectelor finanțate.

Am prezentat doar câteva dintre repercusiunile pe care le poate avea o achiziție neconformă. Pentru a evita aceste situații neplăcute, vă punem la dispoziție următoarele servicii:

Consultanță și asistență specializată. Oferim consultanță și asistență specializată în domeniul achizițiilor publice, ajutând companiile să înțeleagă cerințele și normele privind achizițiile publice. Acest lucru include elaborarea strategiilor de achiziție și pregătirea documentației necesare pentru a participa la procedurile de achiziție publică.

Evaluarea cererilor de finanțare. Evaluăm cererile de finanțare ale companiilor private pentru a verifica eligibilitatea acestora în vederea accesării fondurilor europene. Acest lucru presupune analiza obiectivelor de dezvoltare, verificarea conformității cu cerințele europene și naționale și elaborarea unor recomandări pentru optimizarea cererii de finanțare.

Suport în procesul de achiziție. Asigurăm suport în întregul proces de achiziție, de la elaborarea cererii de ofertă și evaluarea ofertelor primite, până la atribuirea contractelor și monitorizarea implementării acestora. Acest lucru include și asigurarea conformității cu normele și reglementările privind achizițiile publice, precum și respectarea principiilor de transparență, tratament egal și concurență loială.

2. Contractarea de lucrări, servicii sau achiziții de produse

Cel de al doilea mod în care companiile private interacționează cu achizițiile publice se referă la posibilitatea de a oferi instituțiilor publice lucrări, servicii sau produse. Aici compania noastră vine în ajutorul dumneavoastră cu două tipuri de servicii:

 1. Monitorizarea platformei S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) în vederea identificării cererilor de lucrări, servicii sau produse ce se pliază pe oferta dumneavoastră.
 2. Înregistrarea ofertelor de servicii sau produse pe care le oferiți, pe platforma S.E.A.P.

Serviciul de monitorizare a platformei SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) oferă companiilor private care beneficiază de acesta o serie de avantaje semnificative:

 • Acces rapid la informații: Prin monitorizarea constantă a SEAP, clienții noștri primesc informații actualizate despre cererile de achiziții publice, permițându-le să reacționeze rapid și să se pregătească pentru a depune oferte competitive.
 • Oportunități de afaceri: Identificăm oportunitățile de afaceri relevante pentru profilul și interesele fiecărei companii, ceea ce crește șansele de a câștiga contracte de achiziție publică și, implicit, de a genera venituri.
 • Economie de timp și resurse: Prin externalizarea monitorizării SEAP, clienții noștri economisesc timp și resurse interne, concentrându-se pe alte aspecte importante ale afacerii lor.
 • Adaptarea rapidă la cerințele pieței: Serviciul de monitorizare le permite clienților noștri să rămână informați despre ultimele tendințe și cerințe ale pieței, adaptându-și strategiile de afaceri în consecință.
 • Asistență și consultanță specializată: Echipa noastră de experți în achiziții publice oferă asistență și consultanță clienților noștri în elaborarea și depunerea ofertelor, asigurându-se că acestea sunt conforme cu normele și reglementările aplicabile.

În concluzie, serviciul nostru de monitorizare a platformei SEAP facilitează accesul companiilor private la oportunitățile de achiziții publice, economisind timp și resurse și sporind șansele de a câștiga contracte valoroase în acest domeniu competitiv.

Înregistrarea ofertelor de servicii și produse ale companiilor private în platforma SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) aduce o serie de avantaje clienților noștri:

 • Acces la o piață extinsă: Înregistrarea ofertelor în SEAP le oferă clienților noștri acces la o piață extinsă de instituții publice, crescând astfel potențialul de a dezvolta relații de afaceri și de a genera venituri.
 • Transparență și conformitate: Prin încărcarea ofertelor în SEAP, companiile demonstrează transparență și conformitate cu normele și reglementările aplicabile în domeniul achizițiilor publice, sporind astfel încrederea autorităților publice și a partenerilor de afaceri.
 • Economie de timp și efort: Serviciul nostru de înregistrare a ofertelor în SEAP îi scutește pe clienții noștri de sarcina de a se ocupa de procesul de încărcare și gestionare a documentelor, permițându-le să se concentreze pe activitățile lor principale.
 • Expertiză și asistență specializată: Echipa noastră de experți în achiziții publice oferă asistență și consultanță clienților noștri în pregătirea și încărcarea ofertelor conform cerințelor specifice ale fiecărei cereri de achiziție publică, crescând șansele de a câștiga contracte.
 • Monitorizare și raportare: Ne asigurăm că clienții noștri sunt informați în mod constant despre stadiul ofertelor lor înregistrate în SEAP și primesc rapoarte detaliate privind performanța acestora în cadrul procedurilor de achiziție publică.

În concluzie, serviciul nostru de înregistrare a ofertelor de servicii și produse în platforma SEAP sprijină companiile private în participarea eficientă la achizițiile publice, facilitând accesul la o piață extinsă și oferind expertiză și asistență specializată. Aceasta contribuie la creșterea oportunităților de afaceri și la consolidarea poziției clienților noștri pe piața achizițiilor publice.

Ne puteți contacta telefonic sau prin poșta electronică pentru a stabili care sunt cele mai potrivite soluții pentru afacerea dumneavoastră și pentru a găsi cea mai bună modalitate de colaborare.