Cabinet Stomatologic

Un cabinet stomatologic propriu este idealul visat de numeroși medici dentiști, ca urmare a faptului că oferă o mai mare independență în practicarea meseriei, dar și pentru că asigură, cel puțin teoretic, obținerea unor venituri mai mari.

Pentru a înființa un cabinet stomatologic, este necesara o investiție semnificativă în echipament și dotări medicale, precum și în închirierea sau achiziționarea unui spațiu adecvat. De asemenea, trebuie să se ia în considerare și costurile de personal, precum salariile pentru asistenți medicali și medici stomatologi, precum și asigurarea altor cheltuieli operaționale.

Cu toate acestea, un cabinet stomatologic bine gestionat și cu o bază solidă de pacienți poate fi extrem de profitabil. Oamenii sunt dispuși să plătească pentru servicii stomatologice de calitate și, prin urmare, este important să oferiți servicii profesionale și de înaltă calitate, pentru a asigura fidelitatea pacienților și pentru a câștiga noi clienți.

În plus, oportunitățile de creștere a afacerii sunt ample. Pe măsură ce baza de pacienți creste, puteți să investiți în noi echipamente și tehnologii medicale, să angajați mai mulți medici sau să extindeți gama de servicii oferite. De asemenea, puteți să creați parteneriate cu asiguratorii de sănătate sau sa dezvoltați relațiile cu medicii de familie din zonă, pentru a extinde baza de pacienți și pentru a vă consolida poziția pe piață.

Obținerea unor fonduri europene permite dotarea cabinetului cu echipamente mai performante, asigură o gamă mai variată de servicii medicale, însă aduce după sine și o dublă birocrație: pe de o parte, medicul stomatolog va trebui să obțină avizele necesare acestei activități, iar pe de altă parte va trebui să urmărească etapele depunerii și implementării planului de afaceri.

În articolul de mai jos sunt explicate toate aspectele care țin de înființarea unui cabinet stomatologic, pornind de la dotarea minimă necesară și continuând cu pașii necesari obținerii unei finanțări din surse nerambursabile.

Aspecte legale

Pentru înființarea unui cabinet stomatologic va trebui, înainte de toate, să alegi forma juridică potrivită:

 • cabinet medical individual (CMI);
 • cabinete medicale grupate (CMG);
 • cabinet medicale asociate (CMA);
 • societate civilă medicală (SCM);
 • societate medicală cu personalitate juridică (SRL);

Totuși, dacă sunteți interesat de obținerea de fonduri nerambursabile pentru înființarea, dotarea sau extinderea unui cabinet stomatologic, singura formă juridică eligibilă dintre cele de mai sus este societatea cu răspundere limitată (SRL), sau societatea debutantă (SRL-D), dacă nu ai fost, în trecut, asociat sau administrator în cadrul unei întreprinderi.

Alegerea codului CAEN

După alegerea formei juridice potrivite activității tale, dar și scopului pe care îl urmăriți (în acest caz, obținerea unei finanțări nerambursabile), va trebui să alegeți codul CAEN potrivit, iar activitățile stomatologice se pot desfășura în baza înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului ONRC) a codului CAEN 8623 – Activități de asistență stomatologică.

Această clasă îți vă va permite să desfășurați următoarele activități:

 • activități de asistență stomatologică de natură generală sau specializată, de exemplu stomatologie, endodontică și pediatrică;
 • patologie orală;
 • activități ortodontice;
 • activități de chirurgie stomatologică.

În cazul în care vă doriți să înființați un cabinet stomatologic cu ajutorul fondurilor nerambursabile, va trebui să înscrieți codul CAEN în actul constitutiv al societății înainte de depunerea proiectului și să reveniți la ONRC pentru autorizarea acestei activități după ce ați achiziționat echipamentele medicale stomatologice. În lipsa acestora, nu va fi posibilă autorizarea activității.

Procedura privind obținerea autorizației sanitare de funcționare este prezentată în partea finală a acestui articol.

Accesarea fondurilor europene

Primul pas, atunci când urmăriți începerea oricărei activități, este stabilirea investiției necesare. Ulterior, în funcție de valoarea preconizată a achizițiilor, veți putea alege linia de finanțare potrivită.

Mai multe programe de finanțare permit această investiție. Dintre ele, cele mai importante sunt:

P.N.D.R. – submăsura 6.2., destinată înființării de activități non-agricole în spațiul rural, cu un ajutor financiar de maximum 50.000 de euro, fără aport propriu la cheltuielile eligibile; P.N.D.R. – submăsura 6.4., destinată înființării de activități non-agricole în spațiul rural, cu un ajutor financiar de maximum 200.000 de euro, cu aport propriu la cheltuielile eligibile de minimum 10%; Start Up Nation, ce poate fi implementat atât în mediul rural cât și în cel urban, cu un ajutor financiar de maximum 200.000 de lei și cu o contribuție personală de cel puțin 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Aceste programe pot fi lansate sub alte denumiri sau pot apărea și alte programe de finanțare pentru această activitate. Este important să urmăriți comunicatele oficiale ale finanțatorilor, dar și să vă asigurați că sursa de informare este oficială. Varianta ideală este pagina web a fiecărui finanțator în parte.

Stabilirea investiției

Dotarea tehnică minimă necesară unui cabinet stomatologic este stabilită în cadrul Ordinului nr. 153 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Conform acestui Ordin, un cabinet stomatologic trebuie să dețină următoarele dotări minime:

 • unit dentar cu cel puțin două piese terminale;
 • truse de consultație (oglinzi, sonde și pense dentare) – minim 10 truse;
 • canule pentru aspirație;
 • freze pentru turbine și pentru pisele de mână;
 • instrumentar și ace pentru tratamente endodontice;
 • instrumentar chirurgical (clești pentru extracție, bisturiu/lame de bisturiu pentru părțile moi, elevatoare, chiurete Volkman, foarfeci chirurgicale, pensă chirurgicală, material de sutură pentru părțile moi, etc.);
 • seringi uniject cu ace și seringi de unică folosință;
 • instrumentar/aparatură de detartraj;
 • substanțe anestezice injectabile și topice;
 • linguri pentru amprentare;
 • echipament de protective (halat, mască, mănuși și ochelari);
 • echipament/aparatură pentru sterilizare;
 • opţional: lampă de fotopolimerizare;
 • opțional: aparat de detartraj cu ultrasunete.

Observație: cabinetul de stomatologie va fi dotat cu trusa de urgență conform Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 864 din 18 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Un unit dentar are un preț de achiziție cuprins între 3.500 de euro fără TVA și 27.000 de euro, deși este foarte probabil ca prețurile să fie chiar mai mari de-atât, în cazul în care urmăriți achiziția unor dotări foarte specializate.

De aceea, vă recomand să soliciți oferte de preț pentru un echipament adecvat nevoilor dumneavoastră. În plus, atunci când solicitați fonduri nerambursabile pentru dotarea unui cabinet stomatologic, oferta trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.

În continuare, puteți urmări câteva prețuri orientative pentru câteva dotări care trebuie să se regăsească într-un cabinet stomatologic. Rețineți prețurile de mai jos doar ca titlu informativ și solicitați oferte particularizate nevoilor dumneavoastră de dezvoltare:

 • un scaun medic are un preț de aproximativ 300 de euro, iar un scaun asistent are un preț de achiziție de circa 1.000 de lei, ambele prețuri fiind exprimate fără TVA;
 • un compresor are un preț orientativ de 1.000 de lei;
 • un aparat detartraj costă între 1.000 de lei și 3.000 de lei;
 • un autoclav are un preț de achiziție cuprins între 4.500 de lei și 15.000 de lei;
 • o lampă fotopolimerizare poate ajunge la 1.500 de lei.

Costurile operaționale

Cheltuielile cu chiria: în cazul în care nu dețineți spațiul în proprietate, va trebui să achitați lunar o chirie de câteva sute de euro pentru un cabinet stomatologic amplasat într-un apartament de două camere, situat într-o zonă medie.

Cheltuielile cu utilitățile: va trebui să țineți cont de toate costurile cu electricitatea, apa caldă și apa rece consumate la sediu, pentru desfășurarea activității în condiții optime.

Cheltuieli cu materii prime, materiale și consumabile: cel mai indicat să facă o listă a acestor cheltuieli este un medic stomatolog. De aceea nu vom face sugestii la acest capitol.

Cheltuielile cu asigurările echipamentelor: după de ați realizat o investiție de câteva zeci de mii de euro, nu vă puteți permite să nu operați aceste echipamente pentru motive care nu sunt acoperite de garanție. În plus, atunci când accesați fonduri europene, asigurarea echipamentelor achiziționate prin proiect este întotdeauna obligatorie.

Asigurarea de malpraxis. Aceasta este o cheltuială specifică activității desfășurate și este obligatorie.

Evident, în cadrul unui plan de afaceri se vor lua în calcul mai multe tipuri de cheltuieli, însă ele se stabilesc în urma unei discuții între consultant și medicul stomatolog. Fiecare afacere are specificul său, de aceea nu poate fi oferită o listă general valabilă a tuturor cheltuielilor pe care un cabinet stomatologic le va suporta într-un an de zile.

După ce ați stabilit toate costurile de funcționare, veți putea stabili și prețurile serviciilor stomatologice pe care le oferă cabinetul dumneavoastră. Intervalul de prețuri ales se va stabili în funcție de o serie de factori, printre care îți amintesc doar câțiva:

 • calitatea actului medical în general;
 • pregătirea și experiența medicului stomatolog;
 • calitatea și performanța echipamentelor medicale utilizate;
 • dotarea generală a cabinetului stomatologic;
 • zona în care este poziționat cabinetul stomatologic;
 • gradul de diversificare al gamei de servicii stomatologice oferite.

Pregătirea documentației

Documentația necesară obținerii unei finanțări nerambusabile depinde într-o măsură destul de mare de specificul liniei de finanțare ales. Totuși, documentația necesară cuprinde:

 • planul de afaceri pe care îl întocmește, de cele mai multe ori, o firmă de consultanță specializată;
 • cererea de finanțare pe care o realizează, de asemenea, firma de consultanță;
 • obținerea unor documente suport (act constitutiv, certificat de înmatriculare, copie a cărții de identitate, CV-uri, oferte pentru echipamente, diverse declarații pe proprie răspundere, etc).

Lista completă a documentației necesare este amintită întotdeauna în cadrul ghidului solicitantului aferent măsurii de finanțare alese.

Depunerea proiectelor se realizează în format electronic, după ce documentele necesare au fost semnate și scanate, doar în cadrul sesiunii de depunere a proiectelor. Depunerea unui proiect înainte de data lansării aplicației electronice sau după expirarea termenului anunțat nu va fi posibilă.

Semnarea contractului de finanțare și implementarea proiectului

Beneficiarii proiectele declarate câștigătoare în urma procesului de evaluare administrativă și tehnico-economică vor semna contractele de finanțare, putând apoi să demareze implementarea proiectului conform planului de afaceri aprobat.

În prima etapă după semnarea contractelor de finanțare, în unele cazuri, va trebui să implementați o procedură de achiziție publică, în urma căreia să evaluați ofertele primite din partea furnizorilor și să desemnați câștigătorul.

După semnarea contractului de livrare a echipamentelor, beneficiarii vor avea două posibilități:

 • vor implementa procedura cererilor de plată: vor negocia cu furnizorii livrarea echipamentelor înaintea efectuării plății. Factura emisă de furnizor va fi predată finanțatorului care va aproba transferul banilor în contul beneficiarului, de unde acesta va efectua plata către furnizor;
 • vor implementa procedura cererilor de rambursare: vor face plata direct către furnizor din fonduri proprii sau dintr-un credit bancar aprobat în prealabil. Ulterior, documentul de plată se prezintă finanțatorului care va aproba plata în contul beneficiarului, acesta recuperându-și, în acest fel, investiția realizată.

Dacă procedura programului accepta atât cererea de plată, cât și cererea de rambursare, de ce ar prefera cineva să plătească echipamentele din fonduri proprii? Răspunsul este simplu: este mai rapid să faceți plata din fonduri proprii, iar în acest fel să primiți echipamentele în timp util, pentru a demara activitatea. La încasarea ajutorului din partea finanțatorului, activitatea poate fi deja demarată.

Pe de altă parte, puțini furnizori vor accepta să livreze echipamentele înainte de a încasa banii, cu atât mai mult cu cât furnizorul poate întârzia, sub diverse pretexte, plata ajutorului financiar nerambursabil.

Soluția oferită de finanțator este, în acest caz, creditul – punte oferit prin intermediul unor bănci partenere. Beneficiarii vor obține un credit bancar pe o perioadă scurtă  de timp, vor face plata către furnizori și vor primi utilajele. După încasarea ajutorului financiar nerambursabil va rambursa creditul contractat la bancă, urmând să achite din fonduri proprii doar dobânda percepută de bancă și eventualele cheltuieli neeligibile.

Obținerea autorizației sanitare de funcționare

După primirea echipamentelor și punerea lor în funcțiune, cabinetele stomatologice trebuie să solicite autorizația sanitară de funcționare înainte de a primi primii clienți.

Cabinetele stomatologice, alături de toate celelalte activități medicale, sunt obligate să solicite și să obțină, anterior demarării activității economice, această autorizație.

Ea este eliberată de către Direcțiile județene de Sănătate Publică, în baza Ordinului Ministerului Sănătății (MS) nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Procedura pe care va trebui să o parcurgi în vederea obținerii autorizației sanitare este explicată pe site-ul Direcției de Sănătate Publică București.

Dacă vă doriți un astfel de proiect și considerați că aveți nevoie de ajutor pentru a-l pune în practică, vă stăm la dispoziție pentru sfaturi și consultanță specializată.