Digitalizare IMM

A fost publicat Ghidul Solicitantului în varianta finală pentru apelul de proiecte aferente Componentei C9 – SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Investiția I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1 – Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării I.M.M.-urilor, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), cunoscut sub numele de Digitalizarea I.M.M.-urilor.

Programul apelului este următorul:

 • depunerea proiectelor se va face în intervalul 1 februarie 2023 – 30 martie 2023;
 • evaluarea proiectelor se va face în intervalul 1 aprilie 2023 – 31 mai 2023;
 • prima etapă de semnare a contractelor începe în data de 30 iunie 2023;
 • a doua etapă de semnare a contractelor începe în data de 31 august 2023.

Apelul beneficiază de o alocare financiară de 357,5 milioane de euro, și este destinat microîntreprinderilor și I.M.M.-urilor cu sediul social în România.

Conform Ghidului Final, contribuția solicitantului este de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru toate cele trei categorii de întreprinderi: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii.

Solicitanți eligibili

Societățile comerciale care solicită granturi pentru digitalizare trebuie să îndeplinească o serie de condiții, dintre care cele mai importante sunt:

 • să fie înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
 • calitatea de IMM trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 • au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;
 • Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021;
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 • nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în ghidul solicitantului;
 • se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minimum 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:
  • în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
  • care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
  • care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
  • în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului)  utilizează IoT;
  • care utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
  • care utilizează CRM;
  • care cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
  • care utilizează tehnologia de AI;
  • care cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
  • realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
  • utilizează două sau mai multe rețele sociale.

Cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să aparțină următoarelor categorii:

 • cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
 • cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
 • cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
 • cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect;
 • cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Pentru evaluarea GRATUITĂ a eligibilității societății dumneavoastră și pentru calcularea valorii maxime a grantului, ne puteți contacta la 0751 011 411 sau ne puteți trimite datele firmei (C.U.I., balanța la decembrie 2021, bilanțul 2021, certificat constatator și număr de telefon) la office@arra.ro

Dacă considerați că aveți nevoie de asistență profesională pentru accesarea acestei linii de finanțare, agenția noastră vă stă la dispoziție cu servicii de întocmire și depunere a dosarului, dar și de implementare a proiectului.

SUCCES!