Microîntreprinderi Vest – apel 1

Microîntreprinderi din patru județe vor putea obține ajutoare de minimis de până la 200.000€ pe proiect, în anul 2023, din fonduri europene și de la buget, în cadrul Programului Regionale Vest (2021-2027), printr-o linie de finanțare aflată în consultare publică sub numele de Sprijin pentru Microîntreprinderi – apelul 1, și care se adresează companiilor din sfera producției.

ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Vest 2021-2027, a lansat, în consultare publică, versiunea draft a primului Ghid de finanțare pentru mediul de afaceri, care se adresează microîntreprinderilor din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin.

Dacă vă întrebați de ce această linie de finanțare este doar pentru microîntreprinderile din Regiunea Vest (4 județe), reamintim că din perioada de programare 2021-2027 Programul Operaționale Regional a fost împărțit în 8 programe regionale mai mici, câte unul pentru fiecare regiune. Fiecare program regional 2021-2027 este gestionat de ADR-ul din regiunea respectivă, ca autoritate de management. Această linie de finanțare, „Sprijin pentru Microîntreprinderi” este gestionată de ADR Vest, prin Programul Regional Vest. Antreprenorii din restul țării trebuie să ia legătura și să urmărească atent când lansează finanțări similare, în mod independent, ADR-ul regiunii de care aparțin.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • 30.000 – 200.000€ pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei C.A.E.N. pentru care solicită finanțare, mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2022;
 • 30.000 – 60.000€ pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei C.A.E.N. pentru care solicită finanțare, mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2022.

Contribuție proprie:

 • 24% județul Timiș;
 • 17% județul Arad;
 • 10% județele Hunedoara și Caraș-Severin.

Solicitanții eligibili sunt societățile comerciale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • să fie microîntreprinderi (0 – 9 angajați);
 • să aibă ca formă de organizare S.R.L., S.R.L.-D.(etc) sau cooperativă;
 • să aibă sediul social în Regiunea Vest (județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, indiferent dacă este în mediul rural sau urban);
 • să implementeze proiectul în mediul urban sau în stațiunile turistice atestate, în oricare dintre cele 4 județe din Regiunea Vest;
 • să fi avut măcar 1 angajat în anul 2022 și să-și asume păstrarea locului de muncă pentru cel puțin încă 3 ani după efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare;
 • să creeze prin proiect cel puțin 1 loc de muncă nou, legat strict de activitatea finanțată și să-l mențină minimum 3 ani de la ultima plată primită prin program;
 • să se încadreze cu investiția în activitățile eligibile.

Activități eligibile

Prin acest program sunt propuse spre finanțare activități din următoarele domenii:

 • fabricarea băuturilor (C.A.E.N. 1107);
 • fabricarea produselor textile (C.A.E.N. 1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399);
 • fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (C.A.E.N. 1412, 1413, 1414, 1419, 1419, 1431, 1439);
 • fabricarea articolelor de voiaj (C.A.E.N. 1512);
 • fabricarea încălțămintei (C.A.E.N. 1520);
 • fabricarea produselor din lemn (C.A.E.N. 1621, 1622);
 • fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (C.A.E.N. 1711, 1712, 1721, 1722, 1723, 1724, 1729);
 • fabricarea fibrelor sintetice și artificiale (C.A.E.N. 2060);
 • fabricarea produselor farmaceutice (C.A.E.N. 2110, 2120);
 • fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (C.A.E.N. 2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229);
 • fabricarea altor produse din minerale nemetalice (C.A.E.N. 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 2391, 2399);
 • industria metalurgică (C.A.E.N. 2410, 2420, 2431, 2432, 2433, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454);
 • industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (C.A.E.N. 2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2550, 2561, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599);
 • fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (C.A.E.N. 2612, 2620, 2630,);
 • fabricarea echipamentelor electrice (C.A.E.N. 2732, 2740, 2790);
 • fabricarea de mașini, utilaje și echipamente (C.A.E.N. 2822, 2830, 2841, 2849, 2899);
 • fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (C.A.E.N. 2910, 2920, 2931, 2932);
 • fabricarea altor mijloace de transport (C.A.E.N. 3020);
 • fabricarea de mobilă (C.A.E.N. 3101, 3102, 3103, 3109);
 • alte activități industriale (C.A.E.N. 3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3291, 3299).

Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui program se pot face cheltuieli legate de:

 • investiții în spații de producție de tip construcție industrială;
 • dotare cu active corporale (ex. echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier) și active necorporale;
 • extinderea piețelor de vânzare a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare;
 • activități care respectă principiul economiei circulare.

Este un apel de tip competitiv, iar depunerea proiectelor este preconizat a începe în luna iunie 2023.

Dacă considerați că aveți nevoie de asistență profesională pentru accesarea acestei linii de finanțare, agenția noastră vă stă la dispoziție cu servicii de întocmire și depunere a dosarului, dar și de implementare a proiectului. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0751 011 411 sau la adresa de e-mail office@arra.ro.