Ajutor pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Start-up-urile și microîntreprinderile în faza de extindere (scale-up), din cele șase județe ale Regiunii de Dezvoltare Centru, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, vor avea posibilitatea să acceseze granturi în valoare de 25.000-200.000 de euro. Aceste fonduri sunt disponibile pentru activități precum IT, cazare, spălătorii, service-uri auto, cabinete medicale și altele, prin intermediul unei noi linii de finanțare europeană, care este acum în faza de consultare publică.

Această linie de finanțare este destinată societăților care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nou înființate (start-up-uri), conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Din perspectiva prezentului ghid start-up-ul reprezintă o microîntreprindere nou înființată în baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani la data depunerii proiectului.

Proiectele eligibile pentru acest apel sunt cele care realizează o investiție în Regiunea Centru, prin construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau prestare de servicii, dotarea cu echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale microîntreprinderilor, integrarea de noi tehnologii în procesele de producție precum și tehnologii în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor, și integrarea de noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor.

Valoarea finanțării nerambursabile variază între minimum 25.000 € și maximum 200.000€, cu o intensitate a ajutorului nerambursabil de până la 90%. Pentru start-up-uri, valoarea maximă a finanțării este de 100.000€. Solicitanții trebuie să contribuie cu cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului.

Activități Eligibile

Finanțarea poate fi utilizată pentru o serie de activități, inclusiv:

  • Construirea, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau de prestare a serviciilor;
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice și birotică;
  • Achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice și alte drepturi și active similare;
  • Activități de instruire a angajaților;
  • Investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor;
  • Digitalizarea informațiilor referitoare la produse;
  • Adoptarea tehnologiilor care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Această inițiativă reprezintă o oportunitate semnificativă pentru start-up-uri și microîntreprinderi de a se dezvolta și de a-și extinde activitatea.

Mai multe informații găsiți aici.

Dacă considerați că aveți nevoie de consultanță pentru accesarea acestei linii de finanțare, ne puteți contacta de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00 la numărul de telefon +4 0751 011 411 sau oricând la adresa de e-mail office@arra.ro