Tânărul Fermier

Proiectul de ghid care propune condițiile de acordare a fondurilor europene în valoare de 70.000 de euro pentru tinerii fermieri a fost lansat pentru consultare publică. Acesta face parte din finanțările nerambursabile noi alocate sectorului agricol începând cu 2023.

Proiectul se numește Intervenția DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și este inclus în Planul Național Strategic 2023-2027. Joi, 8 iunie 2023, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), sub auspiciile Ministerului Agriculturii, a introdus pentru dezbatere publică prima variantă oficială a Ghidului solicitantului pentru această finanțare.

Conform calendarului AFIR, finanțarea pentru tinerii fermieri ar urma să se deschidă în iunie 2023, însă consultarea va dura încă o lună. Până pe 7 iulie 2023, sugestii sau comentarii privind ghidul pot fi trimise la adresa de email consultare@afir.info.

După finalizarea consultării, AFIR va publica versiunea finală a ghidului și va deschide sesiunea de depunere online a dosarelor pentru finanțare. Bugetul total alocat tinerilor fermieri este de 250,7 milioane de euro. Fiecare beneficiar eligibil va primi un ajutor nerambursabil de 70.000 de euro.

Ajutorul pentru tinerii fermieri va fi acordat ca sumă forfetară, pe o perioadă de implementare de maxim 3 ani sau 5 ani (pentru sectorul pomicol și struguri de masă). Solicitantul trebuie să demonstreze că valoarea investițiilor planificate în planul de afaceri reprezintă cel puțin 40% din valoarea ajutorului nerambursabil.

Ajutorul va fi acordat în două tranșe: 75% la semnarea Contractului de finanțare și 25% în funcție de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă, după implementarea proiectului.

Data limită pentru implementarea planului de afaceri este 30 septembrie 2029, iar verificarea finală și ultima plată nu vor depăși data de 31 decembrie 2029.

Beneficiarii acestui ajutor sunt tinerii fermieri, definiți ca persoane cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii de finanțare, care au competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Scorul de eligibilitate favorizează agricultura ecologică și comasarea terenurilor. Grila de punctaj, prezentă în proiectul de ghid al solicitantului “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, acordă puncte suplimentare pentru aplicanții care au absolvit studii în domeniul agricol, cei din zonele montane, planurile de afaceri care promit agricultură ecologică, agricultură de precizie și energie din surse regenerabile, și pentru aplicanții care preiau terenuri de la proprietarii mai în vârstă (60 de ani și peste) pentru a le uni.

Sprijinul va fi acordat pentru începerea activităților agricole și pentru instalarea tânărului fermier într-o exploatație agricolă, în baza Planului de afaceri depus odată cu Cererea de Finanțare. Toate cheltuielile pot fi eligibile, cu condiția respectării Ghidului și Fișei tehnice a intervenției DR 30. Aici sunt incluse costurile pentru capitalul de lucru, cadastru, achiziționarea de teren (maximum 10% din valoarea sprijinului) și altele, conform legislației naționale și europene în vigoare.

Dacă considerați că aveți nevoie de asistență profesională pentru accesarea acestei linii de finanțare, agenția noastră vă stă la dispoziție cu servicii de întocmire și depunere a dosarului, dar și de implementare a proiectului. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0751 011 411 sau la adresa de e-mail office@arra.ro