Renovare Cabinete Medicale

Având în vedere faptul că etapa de contractare pentru Renovarea Cabinetelor Medicale de Familie este aproape de sfârșit, putem spune că ne aflăm în perioada de implementare. Este important de știut că această etapă, din punct de vedere juridic, este guvernată de Legea Achizițiilor Publice. Chiar dacă forma de organizare a cabinetelor este CMI sau SRL, fondurile din care vor fi decontate lucrările de renovare sunt fonduri publice, așa că cheltuirea lor se supune legii 98/2016, lege care reglementează modalitățile prin care se pot contracta lucrări sau achiziționa servicii sau produse.

Respectarea legii achizițiilor publice nu este doar o formalitate, ci o necesitate absolută pentru a asigura transparența, eficiența și corectitudinea în utilizarea fondurilor publice. Riscurile asociate cu nerespectarea acestei legi pot avea consecințe devastatoare atât pentru proiecte, cât și pentru entitățile responsabile:

  • Sancțiuni Financiare: Încălcarea procedurilor poate conduce la amenzi semnificative sau chiar la obligația de a returna fondurile primite, în special în cazul finanțărilor europene sau internaționale;
  • Anularea Contractelor: Dacă se constată nereguli în procedurile de achiziție, contractele acordate pot fi anulate, ceea ce înseamnă că proiectul ar trebui să înceapă de la zero, să fie abandonat sau să fie finanțat din surse proprii;
  • Litigii: Nerespectarea legii poate conduce la litigii îndelungate, costisitoare și consumatoare de timp între diferite părți interesate, cum ar fi furnizorii neagreați sau alte entități;
  • Probleme Juridice: Oficialii sau persoanele responsabile de încălcarea legii pot fi supuși unor acuzații juridice, ceea ce poate duce la pedepse, inclusiv închisoare.

Venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră în procesul de implementare a proiectelor de renovare cu următoarele servicii:

  • Elaborarea Documentației: De la caietele de sarcini până la documentele tehnice și contractuale, ne asigurăm că totul este pregătit corect și complet;
  • Suport în Procesul de Licitare: Vă oferim suport complet în faza de licitație, de la selectarea ofertelor, evaluarea lor și până la încheierea contractului;
  • Asistență Juridică: În cazul unor litigii sau neclarități, echipa noastră juridică vă va sta la dispoziție pentru a oferi consultanță și reprezentare;
  • Depunerea dosarului pentru decontarea cheltuielilor aferente lucrărilor de renovare și achiziției de mobilier.

Dacă considerați că aveți nevoie de asistență în derularea procesului de achiziții și întocmirea documentației pentru decontarea lucrărilor, ne puteți contacta le numărul de telefon +4 0751 011 411 sau la adresa de e-mail office@arra.ro.