Granturi de 5000 de euro

Pregătim și depunem documentația gratuit pentru această măsură.

   Conform declarațiilor ministrului Marcel Boloș, în data de 27 mai 2022 se lansează apelul de proiecte pentru Microgranturile de 5000 de euro pentru SRL-urile fără angajați la data de 31 decembrie 2019, PFA, II si IF din sectoarele eligibile.

Condiții de eligibilitate:

 • solicitanții au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
 • au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. Prin excepție, la  solicitanții care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. Tot prin excepție, PFA, II, IF nu vor fi condiționate de plafonul cifrei de afaceri;
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;
 • au avut activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în lista de la finalul articolului.

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Lista domeniilor de activitate eligibile:

A – Agricultură, silvicultură și pescuit
01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe
011 – Cultivarea plantelor nepermanente
0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112 – Cultivarea orezului
0113 – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121 – Cultivarea strugurilor
0124 – Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
0125 – Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0129 – Cultivarea altor plante permanente
013 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0130 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire
014 – Creșterea animalelor
0141 – Creșterea bovinelor de lapte
0142 – Creșterea altor bovine
0143 – Creșterea cailor și a altor cabaline
0145 – Creșterea ovinelor și caprinelor
0146 – Creșterea porcinelor
0147 – Creșterea păsărilor
0149 – Creșterea altor animale
015 – Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
0150 – Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
016 – Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetală
0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 – Activități după recoltare
0164 – Pregătirea semințelor
03 – Pescuitul și acvacultura
031 – Pescuitul
0311 – Pescuitul maritim
0312 – Pescuitul în ape dulci
032 – Acvacultură
0321 – Acvacultură maritimă
0322 – Acvacultură în ape dulci

10 – Industria alimentară
101 – Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
1011 – Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
102 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
103 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
1031 – Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 – Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
104 – Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042 – Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
105 – Fabricarea produselor lactate
1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 – Fabricarea înghețatei
106 – Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
1061 – Fabricarea produselor de morărit
1062 – Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
107 – Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase
1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 – Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073 – Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
108 – Fabricarea altor produse alimentare
1081 – Fabricarea zaharului
1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 – Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 – Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1085 – Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
109 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
11 – Fabricarea băuturilor
110 – Fabricarea băuturilor
1106 – Fabricarea malțului
1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

172 – Fabricarea articolelor din hârtie și carton
1721 – Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton.