Start Up Nation în linie dreaptă!

A fost publicat ghidul final pentru cea de a 3-a ediție a celui mai popular program de finanțare a afacerilor aflate la început de drum din România. Pentru cei care au decis să acceseze acest program, a venit timpul pentru a acționa. Vom face în acest articol o scurtă recapitulare a condițiilor de accesare pe care o firmă trebuie să le îndeplinească pentru a putea obține un ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de lei.

Condițiile pentru a accesa acest program sunt următoarele:

 • societatea este înființată după 01.01.2020
 • se află în categoria I.M.M.-urilor
 • are capital social integral privat
 • nu are datorii la bugetul general consolidat
 • crează cel puțin un loc de muncă
 • asigură o cofinanțare de 5%, 10% sau 15%

Activitățile eligibile în această ediție sunt împărțite în 3 categorii:

 • activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală mai mare de 1%
 • activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală cuprinsă între 0.1 și 1%
 • activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală mai mică de 0.1% și activități din categoriile comerț și servicii.

Aveți aici un articol cu codurile C.A.E.N. care au șanse reale de finanțare, nu doar eligibile.

În funcție de numărul de locuri de muncă nou înființate, alocația financiară nerambursabilă poate fi de 100.000 de lei (pentru un loc de muncă) sau 200.000 de lei (pentru două locuri de muncă).

Spre deosebire de ediția trecută, firmele din București, Ilfov și Cluj au șanse egale cu cele din restul tării de a obține finanțare prin acest program.

Achiziții ce pot fi făcute prin acest program:

 • Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004.  În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care s-a solicitat finanțare, precum și autoturismele 100% electrice.
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producţie şi spații pentru prestări servicii şi comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spaţiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, la momentul achiziției;
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu desținatie specială. Pentru alte activități în afara celor de rent a car și taxi, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar.
 • Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Aceste cheltuieli sunt forfetare și sunt în limita de maxim 30.000 lei pentru beneficiarii care angajează 1 persoană, respectiv 60.000 lei pentru beneficiarii care angajează 2 persoane.
 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care poate să conțină site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatura electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activitatii, telefoane smart, tablete.  Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de minimum  25.000 lei.
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize , etichetare ecologică;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) deductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanța pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului, dar nu mai mult de 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN clasa 70;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

Pentru mai multe detalii și o evaluare preliminară a proiectului dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați.

Vă urăm succes și inspirație în alegerile pe care le veți face!