Cinematografie

A fost lansat în dezbatere publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11. Turism și cultură, Investiția I7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.

Acest apel de proiecte urmărește să sprijine accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil nu va depăși 100.000 Euro pentru fiecare întreprindere/ întreprindere unică, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare. Intensitatea ajutorului de minimis este de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Solicitanții eligibili sunt:

 • microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii –  conform prevederilor legale aplicabile, respectiv Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii și Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • alte persoane juridice.

Și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. Sunt producători sau distribuitori de filme, înscriși în Registrul cinematografiei cu cel puțin doi ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte;

2. Au, după caz, la data depunerii cererii de finanțare, autorizat (la sediu, punct de lucru sau la terți), conform legii, cel puțin unul dintre codurile CAEN eligibile, respectiv: 

 • CAEN 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
 • CAEN 5912 – Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
 • CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune.

3. Valoarea cumulată a  veniturilor/cifrei de afaceri a solicitantului din ultimii 3 ani  fiscali încheiați reprezintă cel puțin 25% din valoarea proiectului propus.

Activitățile eligibile sunt:

 • dezvoltarea capacităților de editare/postproducție pentru produsele digitale;
 • crearea de microplatforme VoD;
 • marketing;
 • management (maxim 10%);
 • digitalizare (achiziționarea de echipamente IT – editare video, subtitrare digitală, arhivare digitală);
 • dezvoltarea și distribuirea de conținut cultural audiovizual;
 • instruirea personalului pentru a obține abilități digitale;
 • producția și distribuția de conținut digital.

Cheltuielile eligibile sunt:

 1. Cheltuieli aferente managementului de proiect:
  1. Cheltuieli cu personalul angajat aferent managementului de proiect (cheltuieli salariale);
  2. Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză  aferente managementului de proiect.
 2. Cheltuieli specifice:
  1. Cheltuieli cu personalul necesar implementării activităților specifice (cheltuieli salariale);
  2. Cheltuieli cu deplasarea;
  3. Cheltuieli cu servicii;
  4. Cheltuieli legate de achiziția de materiale consumabile și obiecte de inventar;
  5. Cheltuieli cu achiziția de active corporale și necorporale;
  6. Alte cheltuieli specifice în legătură cu proiectul, care nu au putut fi integrate la celelalte categorii de cheltuieli.
 3. Cheltuieli indirecte:

care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; plata salariilor pentru personalul administrativ (femeie de serviciu, paznic) sau servicii administrative, dacă există un contract încheiat (pază, curățenie); chirie sediu.

Dacă considerați că aveți nevoie de asistență profesională pentru accesarea acestei linii de finanțare, agenția noastră vă stă la dispoziție cu servicii de întocmire și depunere a dosarului, dar și de implementare a proiectului. Precizăm că depunerea dosarelor se va face în ordinea începerii colaborării cu clienții noștri (considerăm începută colaborarea după semnarea contractului și achitarea avansului).

Succes!