Comerț – Servicii 2022

Anul 2022 debutează în forță din punct de vedere al programelor dedicate impulsionării dezvlotării I.M.M.-urilor. Alături de Start Up Nation și Microindustrializare a fost lansat în dezbatere publică și programul Comerț – Servicii 2022. Cu un buget de 50.000.000 de lei, acest program va finanța minimum 166 de societăți comerciale ce intenționează să se dezvolte în aceste segmente economice, cu până la 300.000 de lei. Programul se adresează atât microîntreprinderilor, cât și întreprinderilor mici și mijlocii. Forma de organizare a acestora trebuie să fie încadrată în una din următoarele categorii: Societate Comercială (înființată în baza legii 31/1990), Societate Cooperativă (înființată în baza legii 1/2005) sau Societate Debutantă (înființată în baza O.U.G. 6/2011).

Pentru a fi eligibile, societățile trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții:

 • să fie întreprindere autonomă, parteneră sau legată (se va face calculul întreprinderii unice),
 • să aibă capital social privat 100%,
 • să fie înregistrată oriunde la O.N.R.C (oriunde în România până la data de 31.12.2019),
 • să aibă codul C.A.E.N. eligibil conform grilei aferente acestui program,
 • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau local,
 • să nu fie în faliment,
 • să aibă și să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă,
 • să asigure o cofinanțare de cel puțin 20%.

În situația în care o persoană este acționar, asociat sau administrator în cadrul mai multor societăți, poate depune proiect doar pentru una dintre aceste societăți. De asemenea, nu vor primi finanțare persoanele care sunt sau au fost acționari, asociați sau administratori în societăți care au beneficiat de ajutor financiar nerambursabil prin măsurile Start Up Nation (edițiile precedente), Granturi pentru Capital de Lucru (Măsura 2) sau Horeca.

Cheltuielile ce pot fi făcute în cadrul acestui program vizează următoarele categorii: investiții de bază, cheltuieli suport, cheltuieli operaționale și pachet digital. În continuare vă prezentăm câteva dintre cheltuielile ce pot fi făcute pentru fiecare categorie:

Investiții de bază:

 • echipamente tehnologice (mijloace fixe, cum ar fi mașini, utilaje, echipamente, instalații de măsurare și control și mașini electrice 100%
 • spații de lucru (inclusiv corturi, baloane presostatice sau spații mobile)
 • mijloace de transport (un singur autoturism / proiect și maximum 50.000 de lei)
 • mobilier și aparatură birotică (inclusiv sisteme de protecție a valorilor)

Cheltuieli suport:

 • servicii de consultanță (atât pentru realizarea planului de afaceri cât și pentru implementarea acestuia)
 • plăcuțe informative (două plăcuțe obligatorii în limita a 500 de lei)
 • cheltuieli financiare aferente creditelor și garanțiilor

Cheltuieli operaționale (doar în perioada de implementare ):

 • salarii
 • utilități (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonamente telefonie și internet)
 • contabilitate
 • chirii

Pachet digital (cel puțin 25.000 de lei pachetul obligatoriu + pachetul opțional):

 • site de prezentare sau magazin virtual
 • înregistrare domeniu (fără hosting)
 • promovare site/magazin virtual (doar în perioada de implementare)
 • soft necesar activității
 • semnătură electronică

Pentru mai multe informații și consultanță vă rugăm să ne contactați.