Microindustrializare 2022

   Lansat odată cu programul Comerț-Servicii și oarecum similar acestuia, programul Microindustrializare 2022 vine în sprijinul firmelor care doresc să se dezvolte în sectorul industrial, cu un sprijin financiar de maximum 500.000 de lei. Bugetul total al acestui program este de 50.000.000 de lei.

   Societățile eligibile sunt I.M.M.-uri care sunt organizate ca Societăți Comerciale (în baza legii 31/1990), Societăți Cooperative (în baza legii 1/2005) sau Societăți Debutante (în baza O.U.G. 6/2011). Condițiile ce trebuiesc îndeplinite sunt: să fie întreprinderi autonome, partenere sau legate; să aibă capital privat 100%; să fie înregistrate înainte de 31.12.2019; să aibă un cod C.A.E.N. eligibil conform grilei aferente acestei linii de finanțare; să nu aibă datorii la bugetele locale sau de stat; să nu fie în faliment, reorganizare, lichidare sau executare silită; să aibă cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă și să poată participa cu o cofinanțare de minimum 20% din valoarea eligibilă a bugetului planului de afaceri pentru care se cere sprijin financiar.

Cheltuielile eligibile în cadrul acestui program sunt de 4 feluri:

  • Investiția de bază – ce permite cheltuili aferente achizițiilor de mijloace fixe (mașini, utilaje, echipamente, instalații de măsurare și control, autoturisme electrice 100%), spații de lucru (inclusiv corturi, baloane presostatice și spații mobile), mijloace de transport (un singur autoturism la care eligibil este un maximum de 50.000 de lei), mobilier și aparatură birotică (inclusiv sisteme de protecție a valorilor);
  • Servicii suport – servicii de consultanță (inclusiv cheltuieli realizate înainte de semnarea contractului de finanțare), plăcuțe informative (doua plăcuțe obligatorii în limita a 500 de lei) și cheltuieli financiare (aferente creditelor și garanțiilor);
  • Operaționale – salarii (în perioada de implementare), utilități (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonamente telefonie și internet în perioada de implementare) toate acestea în limita a 5.000 de lei pentru crearea unui loc de muncă sau 10.000 de lei pentru crearea a cel puțin două locuri de muncă. Ne așteptăm ca aceste limite să crească semnificativ în varianta finală a Ghidului de Implementare.
  • Pachet digital – site de prezentare sau magazin online, înregistrarea unui domeniu (fară hosting), promovarea siteului sau a magazinului online (doar în perioada de implementare), un soft necesar activității și semnătura electronică, echipamente I.T., licențe, telefoane și tablete, totul în limita a 25.000 de lei.

Criteriile de punctare sunt legate de profitul obținut anterior, domeniul de activitate (codul C.A.E.N. pentru care se solicită sprijin financiar), vechimea codului C.A.E.N., numărul de salariați, ponderea investițiilor, valoarea aportului și componenta de dezvoltare durabilă.

Pentru mai multe informații și consultanță vă rugăm să ne contactați.