Femeia manager 2022

Vești bune pentru doamnele și domnișoarele cu abilități antreprenoriale care dețin sau vor să deschidă o afacere. Un program de finanțare dedicat în exclusivitate lor a fost lansat de curând. Iată câteva informații legate de acest program:

Condițiile pentru a accesa acest program sunt următoarele:

– societatea este deținută în proporție de minimum 50% de către o femeie

– se află în categoria I.M.M.-urilor

– are capital social integral privat

– nu are datorii la bugetul general consolidat

– creează cel puțin un loc de munca

– asigură o cofinanțare de cel puțin 5%

Activitățile eligibile în această ediție sunt împărțite în 3 categorii:

 • activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală mai mare de 1%
 • activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală cuprinsă între 0.1 și 1%
 • activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală mai mică de 0.1% și activități din categoriile comerț și servicii.

În funcție de numărul de locuri de muncă nou înființate, alocația financiară nerambursabilă poate fi de 100.000 de lei (pentru un loc de muncă) sau 200.000 de lei (pentru două locuri de muncă).

Prin program se vor putea achiziționa echipamente tehnologice, spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, se vor putea plăti salarii, utilități, servicii, pachete digitale, TVA, consultanță.

Pentru mai multe detalii și o evaluare preliminară a proiectului dumneavoastră ne puteți contacta la numărul de telefon +4 0751 011 411 sau ne puteți scrie la adresa de e-mail: office@arra.ro.

Vă urăm succes și inspirație în alegerile pe care le veți face!

În continuare, vă punem la dispoziție lista activităților ce au șanse reale de a fi finanțate prin acest program:

6201  Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client).

Această clasă include activităţile de scriere (programare), modificare, testare şi asistenţă privind produsele software. Este asemenea inclusă scrierea de programe urmând indicaţiile utilizatorilor (programe orientate pe client).

Această clasă include:

 • proiectarea structurii şi conţinutului şi/sau scrierea codului de calculator necesar pentru a crea şi implementa:
  • sisteme software
  • aplicaţii software
  • baze de date
  • pagini web
 • adaptarea software-ului potrivit cerinţelor specifice, adică modificarea şi configurarea unei aplicaţii existente astfel încât devine compatibilă şi funcţională, potrivit mediului sistemului informatic al clientului.

7112  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.

Această clasă include:

 • activităţi de inginerie (adică aplicarea  legilor fizice şi a principiilor de inginerie în proiectarea maşinilor, materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor şi sistemelor) şi activităţi de consultanţă pentru:
  • utilaje, procese industriale şi instalaţii industriale
  • realizarea de  proiecte privind ingineria civilă, hidraulică şi de  trafic
  • proiecte de gospodărire a apelor
  • elaborarea şi realizarea de proiecte referitoare la ingineria electrică şi electronică, minieră, chimică, mecanică, industrială şi de securitate tehnică
 • elaborarea proiectelor referitoare la instalaţii de aer condiţionat, refrigerare, sanitare şi de control al poluării, inclusiv acustică etc.
 • prospecţiuni geofizice, geologice şi supraveghere seismică
 • activităţi de supraveghere geodezică:
  • activităţi de supraveghere hidrologică
  • activităţi de supraveghere a terenurilor şi delimitărilor
  • activităţi de supraveghere de adâncime
  • cartografie

2511  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice.

Această clasă include:

 • fabricarea de structuri metalice pentru construcţii şi părţi componente ale acestora (turnuri, stâlpi, grinzi cu zăbrele, poduri etc.)
 • fabricarea de structuri metalice  industriale (structuri pentru furnale, pentru echipamente de ridicat şi manevrat etc.)
 • fabricarea de construcţii prefabricate din metal:
  • barăci metalice, elemente modulare pentru expoziţii etc.

1071  Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie.

Această clasă include:

 • fabricarea produselor proaspete de brutărie:
  • pâine si alte specialităţi de pâine (chifle)
  • produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc.

7311  Activităţi ale agenţiilor de publicitate.

Această clasă include furnizarea unei game complete de servicii de publicitate şi de promovare (prin posibilităţi interne sau prin subcontractare), inclusiv consultanţă, servicii de creaţie, producţia de material publicitar şi cumpărarea acestuia.

Această clasă include:

 • crearea şi realizarea campaniilor publicitare:
  • crearea şi plasarea reclamelor în ziare, periodice, la radio şi televiziune, pe Internet şi alte mijloace media
  • crearea şi plasarea reclamelor în aer liber, de  exemplu afişe, panouri şi cadre, proiectarea showroom-urilor şi aplicarea de colante publicitare pe maşini şi autobuze 
  • publicitatea aeriană
  • distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor
  • creare de standuri, structuri şi site-uri de afişare
 • desfăşurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare în scopul atragerii şi reţinerii clienţilor
  • promoţii de produse
  • activităţi de marketing prin  punctele de vânzare
  • publicitate directă prin poştă

8622  Activităţi de asistenţă medicală specializată.

Această clasă include:

 • consultaţii şi tratamente medicale de specialitate în diverse domenii, acordate de către medici specialişti şi chirurgi.

Această clasă include de asemenea:

 • centre de planificare familială care oferă tratamente medicale cum ar fi  sterilizarea şi întreruperea de sarcină, fără cazare.

3109  Fabricarea de mobilă n.c.a.

Această  clasă include:

 • fabricarea de canapele, canapele extensibile şi fotolii
 • fabricarea de scaune şi bănci pentru grădină
 • fabricarea de mobilier pentru dormitoare, sufragerii, grădini etc.
 • fabricarea de carcase pentru maşini de cusut, televizoare etc.

Această clasă include de asemenea:

 • finisarea scaunelor şi  băncilor, cum ar fi tapiţarea
 • finisarea mobilierului cum ar fi : vopsirea, lăcuirea şi tapiţarea.

1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului.

Această clasă include:

 • tăierea, rindeluirea şi prelucrarea mecanică a lemnului
 • fasonarea buştenilor prin debitare, cojire şi aşchiere
 • fabricarea traverselor de cale ferată din lemn
 • fabricarea podelelor din lemn, neasamblate
 • obţinerea talaşului, făinii de lemn, aşchiilor, particulelor de lemn

Această clasă include de asemenea:

 • uscarea lemnului
 • impregnarea sau tratarea chimică a lemnului cu conservanţi sau alte materiale.

6202  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei.

Această clasă include planificarea şi proiectarea sistemelor de calculatoare ce integrează hardware, software şi tehnologii de comunicaţii. Serviciile de consultanţă pot include şi activitatea de pregătire a utilizatorilor.

2223  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii.

Această clasă include:

 • fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii:
  • uşi, ferestre, tocuri, obloane şi articole similare, din plastic
  • bazine, rezervoare
  • articole pentru pardoseli din material plastic, articole de acoperit pereţii sau plafonul, sub formă de suluri sau dale
  • articole sanitare din material plastic: căzi, cuve de duş, chiuvete, lavoare, bideuri, bazine etc.
 • fabricarea articolelor  din material plastic elastic pentru acoperit pardoseli, ca vinil, linoleum etc.
 • fabricarea pietrei artificiale

1413  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp).

Această clasă include:

 • fabricarea altor confecţii din materiale ţesute, tricotate sau croşetate, materiale neţesute etc., pentru bărbaţi, femei şi copii:
  • haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste etc.
 • croitoria la comandă
 • fabricarea unor părţi ale produselor enumerate anterior.

3832  Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

Această clasă include:

 • transformarea deşeurilor metalice şi nemetalice şi a resturilor de articole din metal, în

materie primă secundară.

Exemple de procese de transformare mecanică sau chimică sunt:

 • strivirea mecanică a deşeurilor metalice de la automobile uzate, maşini de spălat, biciclete  etc.
 • comprimarea  mecanică a pieselor mari din fier cum ar fi vagoanele de cale ferată
 • fragmentarea deşeurilor metalice, a vehiculelor casate etc
 • alte metode de tratare mecanică, cum sunt tăierea, presarea pentru reducerea volumului
 • recuperarea metalelor din deşeurile fotografice, de  exemplu soluţie de fixare sau  filme şi hârtie fotografice
 • recuperarea cauciucului, cum ar fi pneuri uzate, pentru a produce  materii prime secundare
 • sortarea şi peletizarea materialelor plastice în scopul producerii de  materii prime secundare pentru tuburi, ghivece de flori, paleţi şi altele
 • prelucrarea (în formă de granule) a deşeurilor de materiale plastice sau cauciuc (curăţarea , topirea, măcinarea)
 • zdrobirea, curăţarea şi sortarea sticlei
 • zdrobirea, curăţarea şi sortarea altor deşeuri, cum ar fi  resturile provenite din demolări, pentru a obţine materii prime secundare
 • prelucrarea uleiurilor şi grăsimilor de gătit folosite, în materii prime secundare
 • prelucrarea altor deşeuri de alimente, băuturi, tutun şi substanţe  alimentare reziduale, în materii prime.

2229  Fabricarea altor produse din material plastic.

Această clasă include:

 • fabricarea de articole de menaj din material plastic (veselă, vase de bucătărie, articole de toaletă)
 • fabricarea diverselor articole din plastic:
  • căşti de protecţie din material plastic, piese izolante, părţi pentru corpuri de iluminat din material plastic, rechizite şcolare sau  de birou, articole de îmbrăcăminte (numai dacă sunt lipite şi nu cusute), fitting-uri pentru mobilă, statuete, curele de transmisie şi benzi transportoare, tapete autoadezive din plastic, calapoade pentru pantofi  din material plastic, tabachere pentru ţigări de foi şi ţigarete, piepteni, bigudiuri din plastic etc.

2221  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic.

Această clasă include:

 • fabricarea produselor semifinite din materiale plastice:
  • plăci, folii, blocuri, peliculă, foi, benzi etc.(auto-adezive sau nu)
 • fabricarea produselor finite din material plastic
  • tuburi, conducte, furtunuri şi fitting-urile lor, din material plastic
  • celofan în formă continuă sau foi.

1812  Alte activităţi de tipărire n.c.a.

Această clasă include:

 • tipărirea  revistelor şi a altor publicaţii periodice, care apar mai rar de patru ori pe săptămână
 • tipărirea de cărţi şi broşuri, partituri şi manuscrise muzicale, hărţi, atlase, afişe, cataloage publicitare, prospecte şi alte tipărituri publicitare, timbre poştale şi fiscale, bilete de bancă, cecuri  şi alte titluri fiduciare, carduri, albume, agende, calendare şi alte imprimate comerciale, produse de papetărie personalizate şi alte imprimate, tipărire efectuată cu ajutorul presei de tipar înalt, a offset-ului, a fotogravurii, a imprimării flexografice, serigrafice şi a altor prese de tipărit, maşini de multiplicat, imprimante de calculator, maşini de tipărit in relief, inclusiv maşini de tipărire rapida
 • tipărirea direct pe suport textil, pe material plastic, pe sticlă, metal, lemn si ceramică

Materialul tipărit poseda dreptul de reproducere (copyright).

Această clasă include de asemenea:

 • tipărirea de etichete şi plăcuţe metalice prin litografiere, gravare, tipărire flexografică, şi alte metode.

2562  Operaţiuni de mecanică generală.

Această clasă include:

 • operaţiuni de găurire, strunjire, frezare, erodare, rabotare, mortezare, filetare, lepuire, broşare, nivelare, debitare, rectificare, ascuţire, polizare, sudare, matisare (îmbinare) etc. a pieselor din metal
 • activităţile de tăiere şi gravare cu fascicul laser a metalelor.

2932  Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule.

Această clasă include:

 • fabricarea de părţi şi accesorii pentru autovehicule:
  • frâne, cutii de viteză, osii, roţi, sisteme de suspensie (amortizoare), radiatoare, tobe şi ţevi de eşapament, catalizatori, ambreiaje, volane, coloane şi casete de direcţie
 • fabricarea de părţi şi accesorii pentru caroserii de  autovehicule:
  • centuri de siguranţă, airbag-uri, uşi, bare de protecţie
 • fabricarea scaunelor de maşină.

8623  Activităţi de asistenţă stomatologică.

Această clasă include:

 • activităţi de asistenţă stomatologică de natură generală sau specializată, de  exemplu stomatologie, endodontică şi pediatrică; patologie orală
 • activităţi ortodontice
 • activităţi de chirurgie stomatologică.

2222  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic.

Această clasă include:

 • fabricarea articolelor din material plastic, utilizate pentru ambalarea mărfurilor:
  • pungi, saci, containere, cutii, lăzi, bidoane, flacoane, recipiente etc.

1013  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre).

Această clasă include:

 • producţia de carne uscată, sărată sau afumată
 • fabricarea preparatelor din carne:
  • cârnaţi, salam, pateu, şuncă fiartă etc.

2363  Fabricarea betonului.

Această clasă include:

 • fabricarea betoanelor şi mortarelor gata preparate precum  şi a amestecurilor uscate pentru mortare şi betoane.

1051  Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor.

Această clasă include:

 • prelucrarea laptelui lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat şi/sau tratat la temperatură ridicată
 • fabricarea băuturilor pe bază de lapte
 • fabricarea smântânii din laptele lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat
 • fabricarea laptelui praf sau concentrat, îndulcit sau neîndulcit
 • fabricarea laptelui sau smântânii în formă solidă
 • fabricarea untului
 • fabricarea iaurtului
 • fabricarea brânzei şi a laptelui bătut
 • fabricarea zerului
 • fabricarea cazeinei sau lactozei.

8690  Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

Această clasă include:

 • activităţi referitoare la  sănătatea umană, ce nu sunt efectuate în spitale sau de către medici sau dentişti cum sunt:
  • activităţi ale infirmierelor, moaşelor, fizioterapeuţilor sau a altor paramedici în  domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei, homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc.

Aceste activităţi pot fi efectuate în clinici medicale, de tipul celor ataşate  întreprinderilor, şcolilor, azilelor de bătrâni, sindicatelor şi confederaţiilor sindicale şi în  centre de sănătate, altele decât spitalele, precum şi în cabinete particulare sau la domiciliul pacienţilor.

Această clasă include de asemenea:

 • activităţi ale personalului paramedical stomatologic cum sunt specialiştii în terapie dentară, infirmiere dentare din şcoli şi personalul paramedical de igienă dentară, care pot activa independent de medicul  stomatolog, dar sunt periodic supravegheaţi de către acesta
 • activităţi ale laboratoarelor medicale cum ar fi:
  • laboratoare de radiologie şi alte centre de diagnostic similare
  • laboratoare de analiza sângelui
 • activităţi ale băncilor de sânge, băncilor de spermă, băncilor de organe pentru transplant etc.
 • transportul pacienţilor, cu ambulanţa, inclusiv avioane. Aceste servicii sunt asigurate adesea  în timpul urgenţelor medicale.

6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei.

Această clasă include alte activităţi privind tehnologia informaţiei şi activităţi anexe care nu sunt clasificate  în altă parte, cum ar fi:

 • servicii de recuperare a informaţiilor din calculatoare în caz de dezastru
 • instalarea calculatoarelor personale
 • servicii de instalare a software

6311  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe.

Această clasă include asigurarea infrastructurii pentru serviciile de găzduire a paginilor web, de prelucrare a datelor şi activităţi conexe. Sunt incluse activităţi specializate de găzduire, cum ar fi  găzduirea paginilor web, servicii de streaming (organizare fluxuri) sau găzduire de aplicaţii. Activităţile de prelucrare a datelor includ prelucrarea completă şi elaborarea de rapoarte specializate pe baza datelor furnizate de către clienţi sau asigurarea prelucrării automate a  datelor şi servicii de introducere a datelor, inclusiv activităţi de rulare a bazei de date (executare funcţiuni).

2550  Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor.

Această clasă include:

 • forjarea, presarea, matriţarea şi laminarea metalului
 • metalurgia pulberilor: fabricarea produselor metalice direct din pulberi metalice prin tratamente termice (sinterizare) sau presare.

1721  Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton.

Această clasă include:

 • fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat
 • fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat
 • fabricarea ambalajelor din carton, pliabile
 • fabricarea ambalajelor din carton solid
 • fabricarea altor ambalaje din hârtie şi carton
 • fabricarea de saci şi pungi din hârtie
 • fabricarea bibliorafturilor şi a articolelor similare.

0812  Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului.

Această clasă include:

 • extracţia  şi dragarea nisipului utilizat în industrie, a nisipului pentru construcţii şi a pietrişului
 • spargerea şi zdrobirea pietrişului
 • extracţia argilei, argilei refractare şi a caolinului.

7111  Activităţi de arhitectură.

Această clasă include:

 • consultanţă pentru activităţi de  arhitectură:
  • planuri şi proiecte pentru clădiri
  • planuri de urbanism şi amenajarea teritoriului.