PNRR Cinematografie

În urma dezbaterii publice, Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte Sprijinirea Inițiativelor Culturale de Accelerare a Digitalizării Producției și Distribuției de Filme, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11. Turism și Cultură, Investiția I7, prin care se acordă sprijin financiar în valoare de maximum 100.000€/proiect, a suferit modificări, dintre care cele mai importante sunt:

 • A fost eliminată condiția privind înscrierea producătorilor și distribuitorilor de filme în Registrul Cinematografiei;
 • Valoarea cumulată a veniturilor totale/cifrei de afaceri a solicitantului din ultimii 3 ani fiscali încheiați va reprezenta cel puțin 15% din valoarea proiectului propus, față de 25% cum era în forma inițială a proiectului;
 • A fost eliminată condiția privind acreditarea de către ANC a cursurilor de formare vizate prin proiect.

În urma acestor modificări, solicitanții eligibili sunt:

•       microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii –  conform prevederilor legale aplicabile, respectiv Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii și Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

•       alte persoane juridice.

Și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Au, după caz, la data depunerii cererii de finanțare, autorizat (la sediu, punct de lucru sau la terți), conform legii, cel puțin unul dintre codurile CAEN eligibile, respectiv:
  • CAEN 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
  • CAEN 5912 – Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
  • CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune.
 • Valoarea cumulată a  veniturilor/cifrei de afaceri a solicitantului din ultimii 3 ani  fiscali încheiați reprezintă cel puțin 15% din valoarea proiectului propus.

A fost actualizat și calendarul estimativ al acestei măsuri astfel:

 • Depunerea proiectelor se va face între 23 ianuarie 2023, ora 9.00 și 23 martie 2023, ora 16.00;
 • Evaluarea și selecția proiectelor (inclusiv soluționarea contestațiilor) se va face începând cu data de 23 ianuarie 2023 până la epuizarea fondurilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2023;
 • Contractarea se va face pe măsură ce proiectele sunt selectate, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2023;
 • Implementarea se va face conform contractelor de finanțare încheiate, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2024.

Dacă considerați că aveți nevoie de asistență profesională pentru accesarea acestei linii de finanțare, agenția noastră vă stă la dispoziție cu servicii de întocmire și depunere a dosarului, dar și de implementare a proiectului. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0751 011 411 sau la adresa de e-mail office@arra.ro.

Precizăm că depunerea dosarelor se va face în ordinea începerii colaborării cu partenerii noștri (considerăm începută colaborarea după semnarea contractului și achitarea avansului).