Investiții pentru microîntreprinderi

Cod apel: PRNV/2023/131A/1

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Este un apel de tip competitiv dedicat microîntreprinderilor din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș care își desfășoară activitatea în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe, municipii), înființată cel târziu la data de 3 ianuarie 2022.

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • Minimum 20.000 de euro
  • Maximum 200.000 de euro

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

  • 90%

Contribuția proprie:

  • 10%

Activități eligibile în cadrul proiectului:

– achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente

– construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii

– suport în achiziționarea de către microîntreprinderi a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, programe

– valorificarea de către microîntreprinderi a rezultatelor cercetării

Solicitanți eligibili:

  • Societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înregistrate în regiunea de Dezvoltare Nord Vest;
  • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal, a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare;
  • Se angajează să suporte din surse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de proiecte, precum și cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului;
  • Solicitantul nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;
  • Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data acordării finanțării;
  • Are capacitatea de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile.

Domenii de activitate eligibile:

13 – Fabricarea produselor textile (1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399)

14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439)

15 – Tăbăcirea și finisarea pieilor (1511, 1512, 1520)

16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629)

17 – Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (1711, 1712, 1721, 1722, 1723, 1724, 1729)

20 – Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2030, 2041, 2042, 2052, 2053, 2059)

22 – Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229)

23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2370, 2391, 2399)

24 – Industria metalurgică (2410, 2420, 2431, 2432, 2433, 2434, 2441, 2442, 2443, 2445, 2446, 2451, 2452, 2453, 2454)

25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2550, 2561, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599)

26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680)

27 – Fabricarea echipamentelor electrice (2711, 2712, 2720, 2731, 2732, 2733, 2740, 2751, 2752, 2790)

28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899)

29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (2910, 2920, 2931, 2932)

30 – Fabricarea altor mijloace de transport (3011, 3012, 3020, 3030, 3091, 3092, 3099)

31 – Fabricarea de mobilă (3101, 3102, 3103, 3109)

32 – Alte activități industriale n.c.a (3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3291, 3299)

33 – Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3319, 3320)

36 – Captarea, tratarea și distribuția apei (3600)

37 – Colectarea și epurarea apelor uzate (3700)

38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor (3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832)

39 – Activități și servicii de decontaminare (3900)

41 – Construcții de clădiri (4120)

42 – Lucrări de geniu civil (4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291, 4299)

43 – Lucrări speciale de construcții (4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399)

45 – Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (4520)

52 – Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi (5210, 5221, 5222, 5223, 5224, 5229)

55 – Hoteluri și alte facilități de cazare (5510, 5520, 5530, 5590)

58 – Activități de editare (5811, 5812, 5813, 5814, 5819, 5821, 5829)

59 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (5911, 5912, 5913, 5914, 5920)

63 – Activități de servicii informatice (6311, 6312)

71 – Activități de arhitectură și inginerie (7111, 7112, 7120)

73 – Publicitate și activități de studiere a pieței (7311, 7312)

74 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice (7410, 7420)

86 – Activități referitoare la sănătatea umană (8690)

91 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale (9101, 9102, 9103)

93 – Activități sportive, recreative și distractive (9311, 9312, 9313, 9319, 9321, 9329)

95 – Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc (9511, 9512, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9529)