Tranziție Justă

Cod apel: PTJ

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Este un apel de tip competitiv pentru întreprinderi mici și mijlocii din județele Gorj (PTJ/1.1/B), Hunedoara (PTJ/2.1/B), Dolj (PTJ/3.1/B), Galați (PTJ/4.1/B), Prahova (PTJ/5.1/B) și Mureș (PTJ/6.1/B), din mediile urban și rural, înființate înainte de 31 decembrie 2021.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • Minimum 200.000 de euro
 • Maximum 5.000.000 de euro

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

ApelAjutor regional Întreprinderi miciAjutor regional Întreprinderi mijlociiAjutor de minimis
PTJ/1.1/B GORJ75%75%90%
PTJ/2.1/B HUNEDOARA70%60%90%
PTJ/3.1/B DOLJ75%75%90%
PTJ/4.1/B GALAȚI75%75%90%
PTJ/5.1/B PRAHOVA75%75%90%
PTJ/6.1/B MUREȘ70%60%90%

Contribuția proprie:

 • Pentru ajutorul de minimis (în limita a 200.000 de euro) 10%
 • Pentru ajutorul regional 25-30-40%

Activități eligibile în cadrul proiectului:

 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă;
 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Solicitanți eligibili:

 • Societatea este înființată înainte de 31 decembrie 2021
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare în 2022
 • Societatea nu a avut activitatea suspendată temporar în 2022 sau 2023
 • Societatea se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
 • Societatea are capacitatea de a asigura contribuția proprie

Domenii de activitate eligibile:

10 – Industria alimentară (1011, 1012, 1013, 1020, 1031, 1032, 1039, 1041, 1042, 1051, 1052, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089, 1091, 1092)

13 – Fabricarea produselor textile (1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399)

14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439)

15 – Tăbăcirea și finisarea pieilor (1511, 1512, 1520)

16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629)

17 – Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (1711, 1712, 1721, 1722, 1723, 1724, 1729)

18 – Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor (1811, 1812, 1813, 1814, 1820)

20 – Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2030, 2041, 2042, 2052, 2053, 2059, 2060)

21 – Fabricarea produselor farmaceutice (2110, 2120)

22 – Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229)

23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2370, 2391, 2399)

25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2550, 2561, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599)

26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680)

27 – Fabricarea echipamentelor electrice (2711, 2712, 2720, 2731, 2732, 2733, 2740, 2751, 2752, 2790)

28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899)

29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (2910, 2920, 2931, 2932)

30 – Fabricarea altor mijloace de transport (3011, 3012, 3020, 3030, 3091, 3092, 3099)

31 – Fabricarea de mobilă (3101, 3102, 3103, 3109)

32 – Alte activități industriale n.c.a (3211, 3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3291, 3299)

33 – Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3319, 3320)

38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor (3811, 3812, 3821, 3831, 3832)

39 – Activități și servicii de decontaminare (3900)

43 – Lucrări speciale de construcții (4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399)

45 – Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (4520)

52 – Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi (5210, 5221, 5222, 5223, 5224, 5229)

53 – Activități de poștă și de curier (5310, 5320)

55 – Hoteluri și alte facilități de cazare (5510, 5520, 5530, 5590)

56 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație (5610, 5621, 5629)

58 – Activități de editare (5811, 5812, 5813, 5814, 5819, 5821, 5829)

59 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (5911, 5912, 5913, 5914, 5920)

60 – Activități de difuzare și transmitere de programe (6010, 6020)

61 – Telecomunicații (6130, 6190)

62 – Activități de servicii în tehnologia informației (6201, 6202, 6203, 6209)

63 – Activități de servicii informatice (6311, 6312, 6391, 6399)

71 – Activități de arhitectură și inginerie (7111, 7112, 7120)

72 – Cercetare-dezvoltare (7211, 7219, 7220)

73 – Publicitate și activități de studiere a pieței (7311, 7312, 7320)

74 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice (7410, 7420, 7430, 7490)

75 – Activități veterinare (7500)

86 – Activități referitoare la sănătatea umană (8621, 8622, 8623)

93 – Activități sportive, recreative și distractive (9311, 9312, 9313, 9319)